16 dana ženskog aktivizma u Čajetini

Autor: Zlatiborski krug
07. Decembar 2021
16 dana ženskog aktivizma u Čajetini

U okviru obeležavanja 16 DANA ŽENSKOG AKTIVIZMA u prostorijama Udruženje penzionera opštine Čajetina održan je skup žena opštine Čajetina, u organizaciji udruženja Zlatiborski krug i Snaga prijateljstva – Amity.

Ova dva udruženja već nekoliko meseci, u partnerstvu sa Udruženjem Ženska inicijativa iz Trstenika, realizuju projekat „Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije“, koji će trajati do kraja aprila 2022. godine, u okviru programa „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, uz podršku Norveške ambasade u Beogradu.

Rodni aspekti starenja ukazuju da su starije žene u odnosu na starije muškarce u većem riziku od nasilja. Mnoge starije žene godinama trpe nasilje u porodici od supružnika, partnera ili drugih članova porodice, ali o tome ćute, jer smatraju to prihvatljivim modelom ponašanja. Neke starije žene ne prijavljuju nasilje zbog straha, sramote, neznanja kome i kako treba da se obrate ili iz uverenja da im niko neće poverovati. Otuda je važno obučavati i osnaživati, kako same starije žene, tako i sve one koji rade sa njima, da prepoznaju nasilje nad starijima, njegove specifičnosti, da se upoznaju sa strategijama prevencije i ohrabriti ih da budu efikasniji u preduzimanju mera zaštite.

Zlatiborski krug je 6 godina bio pružalac usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući za stara lica u opštini Čajetina“ i tokom tog perioda, uz mnoge druge obuke koje je organizovao za zaposlene, organizovana je i obuka za gerontodomaćice o prepoznavanju znakova nasilja u porodici i o prikladnom reagovanju u skladu sa zakonom i zakonskim propisima u toj oblasti.

Predsednica Amity-ja, Nadežda Satarić je za sve učesnice donela poklone, zidne kalendare za 2022. na kojima su odštampani telefonski brojevi organizacija koje se bave prevencijom i rešavanjem problema nasilja nad ženama u našem kraju i u celoj Srbiji.

U dogovoru predsednice Zlatiborskog kruga, Zorica Milosavljević sa koordinatorkom službe “Pomoć u kući” Milene Marić gerontodomaćice će kalendare dostaviti svim korisnicima ove usluge socijalne zaštite – starijim ženama u zlatiborskim selima. Kalendari su, uz edukativno-promotivni materijal o prevenciji nasilja nad ženama i o načinima sistemske zaštite i podrške, podeljeni svim učesnicima skupa.

 

Obeležavanju 16 DANA ŽENSKOG AKTIVIZMA u Čajetini, pomoglo je i Udruženje penzionera opštine Čajetina, u čijim je prostorijama i održan ovaj događaj, a sa kojim Zlatiborski krug već godinama uspešno sarađuje u programima pomoći i podrške starijim sugrađanima.

 

Fotografije—Zlatiborski krug