Do 2. avgusta prijave za obnovu fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Autor: uzice.rs
14. Jul 2023
Do 2. avgusta prijave za obnovu fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica otvoren je do 2. avgusta. Iz budžeta je kao i prethodne godine izdvojeno 10 miliona dinara. Detalji konkursa dostupni su OVDE.

Pored opštih uslova koji su za sve zainteresovane definisani konkursom, stambene zajednice u okviru prostorno kulturno-istorijskih celina u obavezi su da pribave i uslove za izvođenje konzervatorsko restauratskih radova na fasadi od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo. Ove godine prisutne su i određene izmene koje, po rečima načelnice Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj Radmile Baćković Šojić, jasno definišu zone i procenat sufinansiranja.

“Od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo definisane su tri prostorno kulturno-istorijske celine na području grada i to: celina Trg partizana i deo ulice Dimitrija Tucovića, celina Mali park- Trg Svetog Save i celina Rakijski pijac- Carina. U konkursnoj dokumetaciji navedene su i katastarske parcele koje pripadaju navedenim celinama i obnovu fasada zgrada u okviru ovih celina grad će sufinansirati sa 80 odsto od ukupne vrednosti projekta.

Prva zona obuvata područje od Aleksića mosta na zapadu do Ulice Nikole Pašića na istoku , od Ulice Kralja Petra I na severu do Ulice Omladinske na jugu, dok su u drugoj zoni ulice Lazara Mutapa, Kurlagina, Strahinjića Bana, Druge proleterske, Marije Mage Magazinović, Vidovdanska, Ulica Petra Ćelovića, Slanuška, Vojvode Demira, Žička, deo Nemanjine, Lipa, Vukole Dabića i ostale ulice u okviru ovog područja, što je jasno definisano brojevima katastarsih parcela. U trećoj zoni je područje koje nije obuhvaćeno zonama jedan i dva. Obnovu fasada u prvoj zoni grad sufinansira sa 40 odsto, 35 odsto je iznos sufinansiranja u drugoj, a 30 odsto u trećoj zoni”.

Takođe, u cilju povećanja energetske efikasnosti, obaveza je da obnova fasada stambenih zajednica podrazumeva i obuhvata postavljanje termičke izolacije fasadnih zidova i da mora biti urađena u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima, koji regulišu ovu oblast.

Prema rečima načelnice Gradske uprave za infrastkturu i razvoj, ovo je prilika da stanari u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama povećaju energetsku efikasnost svojih objekata uz sufinansiranje grada i na taj način smanje troškove grejanja i ostvare uštedu električne energije, čime doprinose i zaštiti životne sredine i boljem kvalitetu vazduha.

U toku prethodne godine rekonstruisana je fasada zgrade na Trgu partizana, a koliko će objekata biti urađeno ove godine, zavisi od interesovanja sugrađana i ispunjenosti uslova definisanih konkursom. Rok za prijave je 2. avgust 2023. godine, a sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za infrastrukturu i razvoj, kancelarija broj 26 ili na telefon 592 412.