Do 26. aprila novi konkurs za startap preduzetnike

18. April 2022
Do 26. aprila novi konkurs za startap preduzetnike

Inovacioni biznis centar Zlatibor koji organizuje podršku početnicima u preduzetništvu putem start up projekata raspisao je konkurs putem koga će odabranim kandidatima biti obezbeđena podrška.

Finansijsku i organizaciono tehničku podršku koju na ovaj način obezbeđuje Inovaciono biznis centar mogu dobiti isključivo  početnici, odnosno lica koja započinju biznis.

Finansijska podrška odnosi se na nabavku neophodne opreme i drugih neophodnih sredstava, a organizaciono-tehnička podrška podrazumeva korišćenje kancelarijskog prostora i opreme u prostorijama IBC.

Način apliciranja je krajnje jednostavan i sprovodi se popunjavanjem obrasca dostupnog na sajtu Inovacionog biznis centra ibczlatibor.rs/konkursi/  gde se mogu naći i detaljno opisani uslovi , kao i spisak potrebne dokumentacije.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Inovacionom biznis centru na broj telefona: 031/ 3100 322 ili 064/824 06 45, takođe na e-mail: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs


Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti zaključno sa 26. aprila 2022. elektronskom poštom na radivoje.misovic@ibczlatibor.rs  ili lično na adresu Inovacioni biznis centar Zlatibor D O O , Miladina Pećinara 2, 31 315 Zlatibor, sa naznakom “Prijava za start up konkurs”.