Umesto papirnih na Popisu 2022. elektronski upitnici

05. Septembar 2022
Umesto papirnih na Popisu 2022. elektronski upitnici

Popis stanovništva u Srbiji se sprovodi od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Metod sprovođenja popisa: tradicionalni, popisivači prikupljaju podatke direktno od građana, idući ”od vrata do vrata”. Po prvi put u popisu ne popunjavaju se papirni upitnici već se podaci unose u elektronske upitnike pomoću laptopova;

– Neposredno po završetku popisivanja (sredinom novembra 2022) sprovodi se terenska kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom, ponovnim popisivanjem, na uzorku od 250 popisnih krugova;
– Pravni osnov za sprovođenje popisa je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine (usvojen aprila 2021.);

– Procenjeno je da će ukupni troškovi za realizaciju svih faza Popisa 2022. iznositi oko 36 miliona evra, odnosno oko 5 evra po stanovniku. Deo sredstava obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije, a deo iz sredstava Evropske komisije (u okviru IPA 2018 Nacionalnog programa „EU za razvoj statistike u Srbiji“);
– Metodologija Popisa 2022. je u potpunosti usaglašena sa međunarodnim preporukama za popise koji se sprovode oko 2020. godine;

– Podaci prikupljeni u Popisu koristiće se isključivo u statističke svrhe, a RZS će preuzeti sve administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu prikupljenih podataka;
– Popis 2022. će prvi put obezbediti podatke o ukupnom broju zgrada sa stanovima, kao i teritorijalu distribuciju zgrada prema osnovnim karakteristikama. Do ovog popisa svi podaci su objavljivani na nivou stana kao osnovne jedinice popisa, dok podaci o zgradama nisu bili raspoloživi.

U ovom popisu će se pored podataka o stanovima prikupljati i set podataka o zgradama: vrsta zgrade u kojoj se stan nalazi, materijal spoljnih zidova od kojih je zgrada izgrađena i raspoloživost lifta u zgradi. U planu je publikovanje podataka prema vrsti i starosti zgrada, opremnjenosti instalacijama vodovoda, kanalizacija i grejanja i materijalu od kojih su te zgrade izgrađene, na nivou opština.
To je to za zgrade, a ti ćeš verovatno pomenuti da će u Popisu 2022. prvi put biti uspostavljen mehanizam za povezivanje popisnih i geoprostornih podataka na nivou kućnog broja, koji će nam obezbediti uslove za agregiranje podataka po delovima naseljenih mesta.

– RZS će obezbediti potpuno, tačno i pravovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja; medijska kampanja biće intenzivirana početkom maja;
– Za potrebe sprovođenja popisa, teritorija Republike Srbije podeljena je na oko 41.000 popisnih krugova; planirano je da jedan popisivač radi u proseku u tri popisna kruga;

– Predviđeno je da se za terensku realizaciju popisa angažuje oko 2.200 instruktora i oko 15.000 popisivača koji poseduju osnovna znanja iz oblasti rada na računaru;