29 novih atarskih puteva

31. Avgust 2017
29 novih atarskih puteva

Ugovor vredan 6,5 miliona dinara o sufinansiranju izgradnje atarskih puteva za 2017. godinu, potpisali su predstavnici grada Užica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji su preko Uprave za poljoprivredno zemljiste obezbedili pomenuta sredstva. Ostatak u približno istom iznosu obezbediće i grad Užice.

put atarski

Zajedničkim sredstvima biće urađeno 29 pravaca u 16 mesnih zajednica, a rok za završetak planiranih radova je 30. novembar.

JP “Užice razvoj” već je uradilo 29 elaborata za revitalizaciju svih putnih pravaca čija je ukupna dužina oko 15 kilometara.

Izgradnja atarskih puteva je od vitalnog značaja za poljoprivredne proizvođače i stanovništvo koje gravitira u seoskom području. Uređeni atarski putevi omogućavaju lakši i bezbedniji pristup imanjima, a često se ovi putni pravci poklapaju sa pristupnim putevima do određenih zaseoka, kaže Nikola Maksimović, direktor JP “Užice razvoj”.

 

On podseća da je ovo uzastopno četvrta godina kako grad Užice koristi namenska sredstva nadležnog ministarstva i da je po tom osnovu u gradsku kasu stiglo oko 35 miliona dinara. Na taj iznos grad je do sada obezbedio oko 40 miliona dinara, pa je je u svim mesnim zajednicama urađeno preko 70 kilometara nekategorisanih puteva.

Inače, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste zaključili su ugovore o korišćenju sredstava za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta sa predstavnicima 67 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije centralne Srbije.

Za ovu namenu iz republičkog budžeta predviđen je 851 milion dinara, od čega resorno ministarstvo učestvuje sa oko 249 miliona dinara.