300 kompostera za kućni biorazgradivi otpad

26. April 2020
300 kompostera za kućni biorazgradivi otpad

Od ponedeljka, 27. aprila 2020. godine, na sajtu grada Užica www.uzice.rs biće objavljen Javni poziv za dodelu 300 kompostera građanima Užica. U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za potrebe kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada, u Užicu.  Menadžer projekta Miloš Radojević veruje da bi komposteri mogli da budu podeljeni već u junu. On ističe da je kompostiranje važno, na šta ukazuju istraživanja čiji podaci kažu da je oko 60 odsto otpada biorazgradivo u svakom domaćinstvu. Kompostranjem se dodatno rasterećuju i deponiju, a masa koja se dobije kompostiranjem može se koristiti u domaćinstvu.

Komposteri su namenjeni za kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada u individualnim kućama i za njihovo dobijanje mogu konkurisati sva domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • da se nalaze na području grada Užica (7 gradskih MZ i gradska opština Sevojno);
  • da imaju svoje dvorište i adekvatan prostor za postavljanje kompostera (zemljana površina);
  • da se žele baviti kompostiranjem i da žele učestvovati na ovom konkursu;
  • da nisu dobila kompostere kroz prethodni projekat, koji je Užice realizovalo 2014. godine;
  • da će dozvoliti povremeni nadzor kompostera, u cilju sprovođenja monitoringa sistema;
  • da nemaju dugovanja prema komunalnim preduzećima, po osnovu odvoženja/deponovanja otpada.

Imajući u vidu, da broj kompostera koji se projektom nabavlja, nije dovoljan za sva užička domaćinstva koja ispunjavaju prethodno navedene uslove, SUBREC projekat će oformiti Komisiju koja će razmatrati pristigle prijave i sačiniti rang listu domaćinstava izabranih za dodelu kompostera. Tom prilikom, prednost će imati prijave koje se odnose na:

  • domaćinstva koja već nisu dobila komunalnu opremu kroz ovaj projekat (kante za otpad);
  • višečlana domaćinstva;
  • domaćinstva koja su spremna da svoj komposter stave na raspolaganje susednim domaćinstvima (udruženo kompostiranje).

Zainteresovani građani, svoje prijave mogu slati na adresu: ererecikliraju@gmail.com, ili u Inbox zvanične FB stranice “Ere recikliraju”, do 15. maja. Prilikom podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i fotografiju dvorišta (lokacije gde se komposter planira postaviti). Rang lista domaćinstava, koja budu izabrana za dodelu kompostera, biće objavljena na ovoj stranici, krajem maja meseca.

Prijavni obrazac, kao i kriterijume za bodovanje prijava moguće skinuti i pogledati na sajtu grada Užica www.uzice.rs a krajnji rok za prijave je 15. maj.