Paradoks identiteta tema ovogodišnjeg Videopark-a

10. Jun 2023
Paradoks identiteta tema ovogodišnjeg Videopark-a

Udruženje vizuelnih umetnika Užica (UVUU) raspisuje konkurs za peti festival savremene umetnosti – Videopark. Festival će se održati u Užicu, od 27. do 29. jula 2023. Tema ovogodišnjeg javnog poziva i programa festivala je Paradoks identiteta.

Ključne reči: telo, identitet, pokret, sopstvo
Paradoks identiteta je filozofski koncept koji se bavi pitanjem kako pomiriti naizgled suprotstavljene ideje ličnog identiteta tokom vremena. Osnovni problem je što se, kako se menjamo i razvijamo tokom života, čini teško reći da smo ista osoba kakva smo bili u prošlosti.
Neki filozofi su takođe predložili ideju o „teoriji snopa“ ličnog identiteta, koja sugeriše da ne postoji jedno, nepromenljivo sopstvo, već zbirka iskustava i sećanja koja čine naš osećaj sopstva. Međutim, usled tvrdnje da su identiteti  fluidni, te da doživljavamo gubitak nekadašnjih identiteta sticanjem novih, različiti procesi i događaji koji omogućavaju promene u našoj sredini, postavljaju pitanje o svrsishodnosti identiteta uopšte i njenom sveukupnom uticaju u stvarnosti.
Značaj će biti dat onim umetničkim delima koji dovode u pitanje jedinstvenost identiteta, koncept tela i pokreta, kao i kritiku savremenih pogleda na identitete putem digitalnih i masovnih medija.

Cilj festivala Videopark je da širu javnost upozna sa savremenim umetničkim praksama u oblasti videa, filma i pokretnih slika, kao i da ukaže na nedovoljnu afirmaciju ove vrste umetničkog izraza. Predstavljanje eksperimentalnih radova koji kroz širok spektar vizuelnih formi, procesa i praksi uključuju pitanja i doprinose kreativnom i kritičkom razumevanju stvarnosti, kao i primena formi savremenih digitalnih medija, samo su neke od stvari koje Videopark promoviše. Radeći sa lokalnom zajednicom, podržavajući decentralizaciju u umetnosti i stvarajući platformu za sve mlade umetnike, UVUU ima za cilj da preseli centar iz većih kulturnih centara, festivala i sajmova umetnosti u manja mesta, kao i da stvori mesto za sve vizuelne umetnike kroz zajedničke i međusobnu podršku. uglavnom koriste video kao osnovni jezik umetničkog izražavanja.

Pored projekcija filmova, Videopark će i ove godine ugostiti brojne umetnike na svom rezidencijalnom programu, koji će trajati od 21. do 30. jula.

Pravila i uslovi
Rok za prijavu je 25. jun 2023. godine.

Uslovi prijave:
– Video ne bi trebalo da bude duži od 30 minuta
– prihvataju se samo radovi nastali u protekle 3 godine
– Žiri je međunarodni, pa bi bilo poželjno da se formular popuni na engleskom jeziku

Rezultati otvorenog poziva biće objavljeni nekoliko dana po zatvaranju konkursa. Žiri će izabrati:

– 25 do 33 filma koji će biti na festivalu savremene umetnosti – Videopark u julu

Kako da aplicirate i pošaljete svoj rad,

možete naći na ovom linku:

https://filmfreeway.com/videopark

Ovogodišnji program Galerije Reflektor realizuje se uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije kao i programa Kultura za demokratiju (CFD) koji pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Takode, CFD projekat podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. Prva faza projekta traje od oktobra 2021.godine do februara 2025. podržava ga Vlada Švajcarske, a sprovodi Hartefakt fond.

Naslovna fotografija—Galerija Reflektor