4 pravca tunela ispod Kadinjače

28. April 2016
4 pravca tunela ispod Kadinjače

Juče je održan drugi radni sastanak predstavnika Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za Evropske integracije, rukovodstva opštine Bajina Bašta i autora projekta “Tunel Kadinjača”.  Na sastanku su projektanti izabrane kuće Projekt biro UTIBER DOO, izneli dosadašnje rezultate rada na realizaciji projekta.

Urađen je veliki deo Generalnog projekta na kom su predložena četiri alternativna pravca za Tunel Kadinjača. Koje će rešenje biti izabrano zavisiće ne od dužine tunelske cevi, koja nosi najveće troškove ove investicije već od pristupnih saobraćajnica kao i putanje pristupnih puteva koji mogu trasu učiniti komplikovanijom. Na osnovu ovih dosadašnjih radova je pretpostavka da će se neko od srednja dva rešenja usvojiti.

Nagib ovih deonica bi bio do 6% koliko se dozvoljava za pristupne saobraćajnice a 3% za tunelsku cev pri brzinama koje su zadate do 80 kilometara na sat. Takođe, rešenje koje će biti izabrano zavisi i od mogućnosti da se saobraćaj odvija neometano prilikom realizacije ovog projekta. Očekuje se da će Generalni projekat zajedno sa revizijom koju treba da izvrši nadležna komisija Ministarstva. bude dobijen do avgusta ove godine.

„Ono što nam je ključno bilo, je da odmah razmotrimo način finansiranja Idejnog projekta sa Planom detaljne regulacije koji će doći u sledećoj fazi. Vrednost ove faze je od 400.000 do 500.000 evra jer se određuje od 1.5% – 2% od procenjene vrednosti investicije.“ rekao je Ivan Marković autor i koordinator projekta Tunel Kadinjača

„Delegacija EU je pružila od početka projekta podršku ovoj investiciji, tako da smo tražili modalitet da sledeću fazu finansiramo iz EU fondova. Trenutna situacija je takva da definisane linije koje se planiraju Nacionalnim razvojnim planovima Republike Srbije u oblasti razvoja infrastrukture iz EU fondova ne postoje ni za jednu drugu saobraćajnicu sem za dva ključna koridora (10 i 11) pa nam preostaje da ponovo sačekamo neki od poziva Prekogranične saradnje.

Sigurni smo u da ćemo i ovaj najteži deo finansiranja projektne dokumentacije uspeti na vreme da obezbedimo bez opterećenja lokalnog budžeta ali će nam biti potrebno dosta angažovanja na tom pitanju. Nakon Idejnog projekta se po žutom FIDIK paketu može ići na tender za izgradnju ovog kapitalnog objekta“  objašnjava Marković.