79% otpada iz plavih kontejnera upotrebljivo za dalje tretmane

29. Mart 2021
79% otpada iz plavih kontejnera upotrebljivo za dalje tretmane

Za godinu dana od kada se komunalni otpad u Užicu preuzima u okviru SUBREC projekta iz 2 500 domaćinstava prikupljeno je 314 tona predselektovanog otpada. U ukupnoj količini je i ambalažno staklo koje je preuzeto iz 20 žutih kontejnera raspoređenih po gradu. Celokupne količine ovako prikupljenog otpada su usmerene van Užica.

 

39 odsto otpada je završilo na tržištu reciklažnih sirovina, dok je preostalih 61 odsto usmeren u cementnu industriju, kao alternativno gorivo.

U međuvremenu, prošlo je i 8 meseci od preuzimanja komunalnog otpada iz 170 kontejnera za primarnu selekciju, koji su postavljeni u užem gradskom jezgru, u okviru inicijative JKP „Bioktoš“, JKP „Duboko“ i Grada Užica. Za to vreme je prikupljeno 888 tona predselektovanog otpada, uključujući i ambalažno staklo koje je preuzeto iz 10 žutih kontejnera, raspoređenih po gradu.

Analizom strukture otpada, utvrđeno je da je 79 odsto otpada iz plavih kontejnera upotrebljivo za dalje tretmane, odnosno za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva, dok preostalih 21 odsto otpada nije moguće upotrebiti, te se mora deponovati.

Drugim rečima, hiljadu 15 tona otpada je završilo van Užica, od čega većina iz centra grada i nije zatrpano na deponiji, čime produžavamo vek njenog trajanja i smanjujemo štetne emisije u životnu sredinu koje deponovanje otpada nosi sa sobom, navodi se na sajtu grada Užica.