Aerozagađenje i COVID‐19 na Zapadnom Balkanu

Autor: Beogradska otvorena škola
12. Mart 2022
Aerozagađenje i COVID‐19 na Zapadnom Balkanu

Istraživanja sprovedena od početka pandemije pokazuju da stanovništvo izloženo zagađenom vazduhu ima manju otpornost na COVID‐19, a aerozagađenje može dovesti i do pogoršanja simptoma bolesti, saopštio je Evropski fond za Balkan koji sa partnerima iz regiona sprovodi kampanju „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh”. Ova etapa kampanje posvećena je informisanju građana o povezanosti posledica zagađenja vazduha i pandemije COVID‐19 na Zapadnom Balkanu.

Jedan od najvećih ekoloških problema sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju je veoma loš kvalitet vazduha. Zagađenje vazduha i pandemija COVID‐19 doprineli su uvećanju smrtnosti na ovom području. Kampanja „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” poziva nadležne institucije i građane u zemljama Zapadnog Balkana da zajedničkim snagama utičemo na unapređenje kvaliteta vazduha i smanjenje smrtnosti usled pandemije COVID‐19.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da aerozagađenje globalno povećava smrtnost od COVID‐19 za 15 odsto, a u Evropi za 19 odsto. Utvrđeno je i da porast koncentracije PM čestica od jednog mikrograma po kubnom metru povećava smrtnost od COVID‐19 za 11 odsto.

Broj dokaza i naučnih studija o povezanosti zagađenja vazduha i COVID‐19 raste, međutim treba uzeti u obzir i njihova ograničenja , a pogotovo činjenicu da nije urađena relevantna studija koja se odnosi na Zapadni Balkan. Potrebna su nam ekološko‐epidemioška ispitivanja povezanosti aerozagađenja i pandemije COVID‐19 za ovaj region. Ona moraju biti precizno planirana i izvedena da bi se mogli doneti adekvatni zaključci i predlozi mera.

Kampanjom „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” tražimo od donosilaca odluka da povećaju učešće predstavnika zdravstvenog sektora u procesima odlučivanja, kako bi se osigurala pravovremena integracija zdravstvenih mera u politike usmerene ka zaštiti životne sredine. Takođe, potrebno je unaprediti efikasnost u sprovođenju zakona i odluka u oblasti zaštite životne sredine radi ostvarivanja veće zdravstvene i ekonomske koristi za sve
građane.

Potrebno je i uvrstiti mere za unapređenje kvaliteta vazduha u javne politike i planove oporavka od pandemije COVID‐19 u skladu s obavezama iz Zelene agende za Zapadni Balkan koje su sve države prihvatile.

Kampanja Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” inicijativa je Evropskog Fonda za Balkan u partnerstvu sa organizacijama: Eko forum iz Zenice, Environmental Territorial Management Institute iz Tirane, Sbunker i Balkan Green Foundation iz Prištine, Air Care iz Skoplja, OZON iz Podgorice, Regulatorni institut za obnovljivu
energiju i životnu sredinu i Beogradska otvorena škola iz Beograda. Sprovodi se drugu godinu zaredom, sa ciljem podizanja svesti stanovnika regiona o uzrocima i posledicama zagađenja, mogućim načinima poboljšanja kvaliteta vazduha i borbi za zdraviju životnu sredinu.
Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” ističe značaj regionalne saradnje neophodne za transformaciju energetike i sistema zaštite životne sredine, koja bi istovremeno unapredila privredu i javno zdravlje.

Naslovna fotografija—Beogradska otvorena škola

Ostale fotografije—www.uzickarepublikapress.rs (arhiva)