Agrobiznis, tekstilstvo i laka industrija šansa za Priboj, Prijepolje i Novu Varoš

11. Novembar 2016
Agrobiznis, tekstilstvo i laka industrija šansa za Priboj, Prijepolje i Novu Varoš

U Leskovcu su nedavno održani poslovni susreti i mini sajam start up kompanija iz četiri regiona u Srbiji koje su osnovane ili im je poslovanje unapređeno zahvaljujući aktivnostima u okviru programa razvoja privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Program finansira USAID, a realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj preko četiri regionalne razvojne agencije (Užice, Novi Pazar, Leskovac i Kraljevo) na teritoriji 12 opština u pomenutim regionima. Aktivnosti su istovremeno u sva četiri regiona započete polovinom 2014. godine.

Regionalna razvojna agencija Zlatibor je zadužena za realizaciju projekta u opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš uz podršku kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u ovim opštinama.

Projektom su predviđene tri komponente koje se odnose na podršku u razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i afirmaciju omladinskog i ženskog preduzetništvo, podrška razvoju klastera. Sve komponente primenljive su tri odabrana sektora a to su agrobiznis, tekstil i laka industrija.

Prve aktivnosti odnosile su se na izbor preduzeća, a tom prilikom sa područja opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš od 60 intervijuisanih za učešće u projektu odabrano je 30 preduzeća i to 10 iz oblasti agrobiznisa, 7 iz sektora tekstilstva i 13 koja pripadaju lakoj industriji.

Selekcija najboljih izvršena je na osnovu dotadašnjeg poslovanja, ostvarenih prihoda i izvozne orjentisanosti. Odabrana preduzeća najpre su kroz ovaj projekat dobila tehničku podršku, a zatim i finansijska sredstva kako bi primenili neophodne standarde i nove softvere, sertifikovali i resertifikovali proizvode, ali i dizajnirali prozivode i ambalažu.

Tokom trajanja celog projekta bila su otvorena dva poziva za iste firme, a svi su imali i priliku da se kao izlagači pojave na sajmu lake industrije u Celju (Slovenija) i Minhenu. Učesnici projekta iz sektora agrobiznisa učestvovali su na sajmu u Minhenu, a iz oblasti tekstilne industrije na sajmu mode u Dizeldorfu u Nemačkoj.

Najveći značaj projekta je upravo deo koji se odnosi na sajamski nastup učesnika u projektu, jer su im sajmovi pomogli da vide kako rade firme slične veličine iz drugih zemalja, na kom su nivou tehnološkog razvoja i da pokušaju da ta iskustva primene u svom poslovanju. Na sajmovima je takođe došlo do sklapanja novih poslova, što je dokaz da su firme iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši na dobrom putu međunarodne konkurentnosti, smatra Danijela Panić, menadžerka za komunikacije u RRA Zlatibor iz Užica.

Ona dodaje da su odabrane firme iz prve godine projekta osim finansijske podrške i učešća na sajmovima dobile i 6 modula osnovnog nivoa obuka koje se odnose na izradu biznis plana, marketinga i prodaje, upravljanja finansijama, inovacije, standardi kvaliteta i izvoz, kao i 3 napredna modula usmerena na brendiranje, upravljanje poslovanjem i tranziciono liderstvo.

Pored toga svaki sektor je imao i namenske obuke za tu oblast, a teme su uglavnom bile usmerene na izvoznu orjentisanost i konkurentnost. Svaka od firmi dobila je i 50 sati mentoring usluge i po 5 sati konsaltinga. Ukupna vrednost projekta koja se odnosi na privrednike iz opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš u prvoj godini realizacije iznosila je 4 860 309 dinara, istakla je Panićeva.

Za mlade i žene iz prve godine projekta do 28. oktobra ove godine je bio otvoren poziv za dodelu opreme za dalji razvoj, kaže Panićeva, dodajući da je na adresu Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Užica stiglo sedam pojedinačnih prijava, a vrednost opreme koju potražuju je oko 840 000 dinara. Rezultati konkursa biće poznati do kraja tekuće godine.