Aktiviran kol centar Advokatske komore Srbije za pružanje besplatne pravne pomoći

iconAktuelno

September 15, 2020

Kol centar Advokatske komore Srbije za besplatnu pravnu pomoć počeo je sa radom, najavljuju mediji. Preko njega će jedinice lokalne samouprave ubuduće upućivati sve odobrene zahteve za određivanje advokata po redosledu za pružanje besplatne pravne pomoći.

Kol centar, kako navode u Advokatskoj komori Srbije, isključivo koriste lokalne samouprave i nije namenjen za direktan kontakt sa građanima. Građani kojima je potreban pravni savet ili pomoć obraćaju se prethodno nadležnim službama u opštinama i gradovima. Pošto njihov zahtev bude odobren, ovlašćeno lice u lokalnoj samoupravi poziva Kol centar i daje neophodne podatke, među kojima su ime i prezime korisnika kojem je potreban advokat i organ pred kojim se vodi postupak. Operater Kol centra preko posebne aplikacije poziva advokate po redosledu, a zatim ovlašćenom licu u opštini daje obaveštenje o onom koji je prihvatio da pruži pomoć.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju korisnici socijalne pomoći i oni koji bi plaćanjem sudskih troškova to postali, kao i ranjive grupe, kao što su osobe sa invaliditetom, raseljena lica, žrtve nasilja, azilanti, pripadnici LGBT populacije…


Treba istaći da je ovaj zakon počeo da se primenjuje pre godinu dana, 1. oktobra 2019, a samo za prvih pola godine broj tražilaca premašio je 15 000. Odobreno je 1 902 zahteva, a većini korisnika potrebnu pomoć pružile su nadležne službe u lokalnim samoupravama, dok je advokatima upućeno 416 korisnika.


Inače, u Registru pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške na sajtu Ministarstva pravde registrovano je 150 jedinica lokalnih samouprava i više od 3 672 advokata koji pro bono pružaju pomoć.

Pošto Zakon omogućava i besplatnu pravnu podršku, odnosno davanje informacije, popunjavanje formulara, sastavljanje javnobeležničke isprave i posredovanje u rešavanju sporova, u Registru su i pružaoci ovih usluga.