Metalski kompleks spreman za dualno obrazovanje

iconAktuelno

March 2, 2017

U narednom periodu od tri do pet godina, zbog očekivane smene generacija, Impol Seval a.d. može da se nađe u ozbiljnom problemu zbog nedostatka zaposlenih proizvodnih zanimanja, pre svega livaca i valjača, ističe Gordana Savić, direktorka za ljudske resurse i pravne poslove te kompanije.

Zato smo se zajedno sa Valjaonicom bakra a.d. Sevojno uključili u projekat čiji je inicijator i nosilac Tehnička škola Užice radi izrade novog  obrazovnog profila u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija za grupu  metalurgija sa radnim nazivom Operater za preradu metala. Radne aktivnosti na  definisanju novog obrazovnog profila su uveliko u toku.

Time će kompanija Impol Seval, u narednom periodu, za obavljanje odgovarajućih poslova obezbediti zaposlene koji poseduju kompetencije koje ne nude postojeći obrazovni profili u našem obrazovnom sistemu.

Stalna ulaganja u novu opremu i modernizacija postojeće u Impol Sevalu menjaju profil klasičnog industrijskog radnika i traže naprednije obrazovne profile. Četvrta industrijska revolucija u svetu je uveliko u toku i moramo joj ići u susret.

Novi obrazovni profil se formira u režimu dualnog sistema obrazovanja što podrazumeva da se deca tokom školovanja kontinuirano obučavaju za rad kod poznatog poslodavca. Cilj dualnog sistema obrazovanja je da poveže na kvalitetan način škole i kompanije i zbog toga smo partneri u ovom poslu.

Posle neuspelog prošlogodišnjeg pokušaja da se u Tehničkoj školi u Užicu formira mešovito odeljenje klasičnih metalurških zanimanja za potrebe Valjaonica u Sevojnu, očekujemo da će ove godine na jesen uspešno startovati odeljenje Operatera za preradu metala.

U tom kontekstu ćemo u saradnji sa Tehničkom školom, Valjaonicom bakra i lokalnom samoupravom sprovesti potrebne promotivne aktivnosti, a neće izostati, koliko smo upoznati, i podsticajne mere države i Grada.

U poslednjih nekoliko godina najveći broj kandidata za proizvodna zanimanja u Impol Sevalu je regrutovan iz kruga onih koji su se samoinicijativno prekvalifikovali u nastojanju da sebi obezbede posao.Stvarna regrutacija i selekcija je definitivno moguća iz šireg kruga kandidata koji su se školovali redovnim putem i koji su tokom školovanja stekli određena praktična znanja, iskustva i veštine, što dualni sistem obrazovanja omogućava, zaključuje Gordana Savić.