Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori 26. aprila

iconAktuelno

March 4, 2020

Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji biće održani 26. aprila 2020., a pravo glasa na opštim izborima ima oko 6, 8 miliona ljudi. Ministarstvo za državnu upravu trenutno sastavlja jedinstven birački spisak na osnovu lista koje su sastavile lokalne vlasti. Lista bi trebalo da bude završena 20 dana pred izbore i tada će se znati tačan broj birača. Jedinstvena lista znači da će glasači moći da dobiju glasačke listiće na bilo kojem biračkom mestu u zemlji. Do 2012. godine, glasači su mogli da glasaju samo u registrovanom mestu prebivališta.

Glasački listići na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji biće roze boje, a kontrolni listić za proveru ispravnosti glasačke kutije biće tirkizni, odlučila je krajem januara Republička izborna komisija.

Na parlamentarnim izborima građani Srbije biraće 250 poslanika čiji mandat traje četiri godine. Čitava Srbija je jedna izborna jedinica. Zastupnici se biraju kroz sistem proporcionalnog predstavljanja na listi stranaka.

Broj mesta se dodeljuje srazmerno broju glasova dobijenih na svakoj listi, a primenjuje se sistem najviših koeficijenata, što praktično znači da ako dve ili više lista imaju isti koeficijent, mesto dobija lista sa većim brojem glasova.

Na svakoj listi, svaki treći kandidat mora da bude onog pola koji je na listi manje zastupljen. Ako 30 odsto ili više poslanika nisu predstavnici manje zastupljenog pola, lista se neće uzimati u obzir i stranka neće moći da ima poslanika.

Od februara ove godine, partije moraju da osvoje tri odsto glasova kako bi ušle u skupštinu, ali se ovo ne odnosi na stranke koje predstavljaju etničke manjine.

Predsednik daje mandat za formiranje nove Vlade predstavniku stranke koja je osvojila najviše glasova. Međutim, parlament mora da potvrdi izbor premijera ili premijerke i kabinet.

Inače, u političkom sistemu Srbije, izvršna vlast je u rukama premijera, dok predsednik upravlja spoljnom politikom i komanduje oružanim snagama.

Na Pokrajinskim izborima koji se održavaju po proporcionalnom izbornom sistemu u Autonomnoj pokrajini Vojvodine, bira se 120 poslanika.

Sistem je isti kao i za opšte izbore. Broj mesta se dodeljuje putem proporcionalnog sistema, a cenzus je tri odsto za sve učesnike, osim za stranke nacionalnih manjina. Svaki treći kandidat na listama mora biti pripadnik manje zastupljenog pola.

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike gradova i opština u Srbiji se ne odnosi na opštine u kojima su održani vanredni izbori.