Užice ponovo u programu sertifikacije NALED-a

iconAktuelno

Autor : B.Kuzmanović

February 20, 2019

Ključni projekti na kojima lokalna vlast insistira odnose se na razvoj industrijske zone na Beloj zemlji i privođenje kraju aktivnosti na uspostavljanju sistema visokog školstva u Užicu sa akcentom na razvoj informacionih tehnologija i povezivanje sa biznis sektorom, istakao je Tihomir Petković, gradonačelnik Užica na redovnom godišnjem planiranju NALED-a koje je započeto u našem gradu a nastavlja se na Zlatiboru.

On je dodao da je ideja da se u prostoru nekadašnje kasarne u Krčagovu opremi i u funkciju stavi prostor za kompanije iz ovog sektora u cilju podsticanja i širenja IT biznisa, a sve uz podršku Tehničkog fakulteta iz Novog Sada.

Istakao je da je u toku tender za rekonstrukciju i promenu namene komandno- nastavnog objekta u objekat visokog obrazovanja za potrebe visokoškolske ustanove sa pratećim sadržajem u kompleksu bivše kasarne IV puk. Pocenjena vrednost je oko 60 miliona dinara, a polovina sredstava dobijena je od Ministarstva privrede, reakao je Petković, koji je član izvršnog odbora NALED-a.

Osvršnuvši se na industrijsku zonu na Beloj Zemlji, on je rekao da je sve ubrzano nakon odluke da auto-put ide ka Višegradu i kada je nađeno rešenje kojim je Republička direkcija za imovinu u vlasništvo grada prenela 29 hektara zemljišta Srbija šuma.

Petković je rekao da je ovih dana u Ministarstvu privrede završen konkurs za industrijske zone na kome je grad konkurisali sa projektom vrednim oko 50 miliona dinara  za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Beloj zemlji, dodajući da naredne godine očekuje potencijalnog investitora za izgradnju objekta na toj lokaciji.

Početkom godine NALED je doneo odluku da se Užice ponovo uključi u program sertifikacije koji postavlja standarde poslovnog okruženja u gradovima širom regiona, istakla je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović, naglašavajući da Užice više od deceniju sarađuje sa NALED-om.

On je rekla da će tokom radnih sastanaka u Užicu i na Zlatiboru biti preciziran plan rada za godinu id a će se razgovarati o inicijativama važnim za Užice, navodeći kao jednu od prioritetnih tema rešavanje problema pasa lutalica. To je problem koji ima većina gradova i opština u Srbiji i potrebna je koordinacija velikog broja institucija kako bi se taj problem sistemski rešio, naglasila je Jovanovićeva.

Inače, misija NALED-a je unapređenje privrednog okruženja u Srbiji kroz podršku ekonomskim reformama uz aktivno učešće i saradnju privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Treba istaći da je Program Sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi  jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Program je namenjen opštinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredeljeni da unaprede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Opštine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema oceni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmeni najboljih praksi. Sertifikovane opštine se pozicioniraju kao najnaprednije u regionu i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.