„Užički program lokalnog partnerstva“ podsticaj za građane

iconAktuelno

Autor : uzice.rs

July 3, 2019

Grad Užice će sufinansirati u 2019. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica u saradnji sa gradom Užicem. Sredstva za ove namene obezbeđena su kroz naplatu poreza na imovinu.

Pomoćnih gradonačelnika Nemanja Nešić istakao je da je cilj akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica:

„Ciljevi koje smo želeli kroz ovaj program da apostrofiramo su, sa jedne strane odgovornost građana prema svojoj lokalnoj zajednici i potreba da se aktivnije uključe, kako u proces donošenja odluka tako i u odabir prioriteta vezanih za ono što su njihove svakodnevne potrebe, a to je uređenje okruženja u kome žive. Jedan od ciljeva programa je povratak kategorije volonterizma u aktuelnu društvenu svakodnevnicu, koja je jedan od temeljnih vrednosti na kojoj je počivalo ovo društvo koje je sveukupno imalo sjajne rezultate u prethodnom periodu. Volonterizam kao koncept ima svoje brojne prednosti, tražili smo model na koji način tu jednu veliku društvenu vrednost da integrišemo kroz određene aktivnosti na lokalnom nivou“.

Prva smo lokalna samouprava u Srbiji koja primenjuje ovaj jedan pozitivan primer iz razvijenih evropskih zemalja i ovom prilikom bih pozvao građane da se uključe u proces donošenja odluka koje su od vitalne važnosti za sredinu u kojoj žive, a i za grad uopšte“- naveo je Nešić.

Odlukom o budžetu grada Užica za 2019. godinu opredeljena su sredstva za ovu namenu u visini do pet miliona dinara.“ „Grad Užice sufinansira maksimalno 90% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 500.000 dinara, dok iznos od minimalno 10% opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac projekta (grupa građana) volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili kroz podršku lokalnih privrednika.  Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično“, naveo je Miodrag Petković, Član gradskog Veća za finansije.

Projekti mogu biti i veće vrednosti, u koliko građani obezbede sufinansiranje u većem iznosu kroz volonterski rad ili sponzorstva i donacije lokalne sredine. Kad su u pitanju kriterijumi pre svega će se, po rečima Petkovića, ocenjivati na bazi kvaliteta predloga projekta i uticaja projekta na lokalnu zajednicu.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije grada Užica okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 20 potpisnika –  građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu. Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini Grada Užica. Nadležne službe Grada će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.

Prijave se predaju putem  pošte na adresu Užice, Dimitrija Tucovića 52,  ili lično, u kancelariju br. 12. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 031/592-417. Konkurs traje do 31. jula 2019. godine.