Analize za povratak na Vrutke

15. Februar 2018
Analize za povratak na Vrutke

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine zbog vanrednih vremenskih prilika uzeli su samo sa vodozahvatne kule na Vrutcima prvi uzorak vode za analizu. Cilj je da se početkom 2019.godine voda sa ove akumulacije prerađuje u Fabrici vode na Cerovića brdu po savremenom tehnološkom rešenju i distribuira za piće.  

sastanak-oko-vrutaka01-1280x800

Foto–www.uzice.rs

Doktor Nebojša Veljković, načelnik monotiringa kvaliteta vode i sedimenta u Agenciji za zaštitu životne sredine, objasnio je da se prilikom jedne analize uzima po 10-tak uzoraka (sada uzet samo jedan uzorak zbog loših vremenskih uslova) sa dubinski različitih prostornih tačaka i to se množi sa 100 čime se dobija podatak da se u pet radnih dana pokrije više stotina parametara kvaliteta koji ulaze u seriju na osnovu koje se ocenjuje kvalitet akumulacije.

On je dodao da ove analize predstavljaju deo državnog monitoringa kojim Agencija kao nacionalno važnim projektom želi da dokaže kvalitet vode na Vrutcima.  Cijanotoksini nisu deo redovnih parametara koji se prate kada je u pitanju kvalitet vode za piće nigde u svetu.

Fakultativni su u situacijama kada se javlja porast cijanobakterija, objasnio je dr Veljković, izrazivši očekivanja da ćemo zbog klimatskih promena doći u situaciju da i oni budu deo parametara za praćenje u pojedinim akumulacijama u Srbiji. Kaže da je 2013. koncentracija mikrocistina bila 10 puta manje od preporuka SZO, naglašavajući da se u Srbiji desilo zatvaranje vodovoda, što nas tvrdi on, čini jedinstvenim u svetu.

pozeri

Foto–www.uzickarepublikapress.rs

Ozbiljno se radi na rešenju vodosnabdevanja Užica koji ni jednoga trenutka ne treba da sumnjaju da se bilo šta krije od njih ili da će imati problema sa kvalitetom vode.  Iza ovog projekta stoje najodgovorniji ljudi u državi zajedno sa rukovodstvom grada Užica i JKP Vodovod, naglasio je Tihomir Petković, gradonačelnik Užica.

Dugujemo zahvalnost Agenciji za zaštitu životne sredine koja je uvažila molbe grada Užica i JKP Vodovod i što su u program za 2018. godinu uključili i monitoring kvaliteta vode u akumulaciji Vrutci, istakao je Petković. Značajno je, jer je reč o skupim analizama, ali i zato što će se zaposleni u Vodovodu kroz saradnju sa stručnjacima Agencije dodatno osposobiti  za ono što će raditi od naredne godine kada Užice dobije tehnološki najsavremeniju Fabriku vode, naveo je on i naglasio da će Vodovod u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje nastaviti da analizira vodu sa Sušičkog vrela koju građani Užica piju od januara 2014. godine.

Monitoring Vrutaka se radi, jer je to akumulacija koja služi za vodosnabdevanje.  Biće urađene četiri sveobuhvatne i pouzdane analize, sa oko stotinu parametara, koje su po rečima Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine potpuno usklađene sa okvirnom direktivom o vodama, što predstavlja evropski ustav u ovoj oblasti.

On tvrdi da Agencija poseduje najsavremeniju opremu i da upošljava motivisane ljude zbog čega je kotirana kao 14. među sličnim institucijama u drugim zemljama Evrope.

Filip R

Foto–M.M.

Siguran sam da je povratak na Vrutke gotovo izvestan početkom naredne godine, kaže Radović podsećajući da su poslednje analize rađene 2012.godine, jer Agencija nema obavezu da svake godine vrši monitoring.

Treba istaći da se u prethodnom periodu pored planske dokumentacije radilo i na rešavanju pitanja kanalizacije u Biosci i Kremnima, uklanjanju deponija, čišćenju pred brana gde se ulivaju potoci i bujice i na uređenju sanitarne zaštite, a sve mere će biti intenzivirane ove godine, uverava Dragoljub Kostić, član Gradskog veća.

Ovome dodajemo da je u toku tender za drugu fazu radova na Fabrici vode na Cerovića brdu za koju je Vlada Srbije iz republičkogbudžeta za 2018.godinu opredelila 280miliona dinara. Otvaranje ponuda trebalo bi da bude 2. marta, a odabrani izvođač radova imaće rok od 8 meseci od potpisavnja ugovora da izvede projektovane radove.

kole

Podsećamo,  prva faza radova u okviru koje je uveden ozon u postupak prerade vode završena je krajem prošle godine. Radove je sa oko 360 miliona dinara finansiralo nadležno ministrstvo, grad Užice izdvojio je oko 49 miliona, dok je JKP Vodovod investirao oko 22,5 miliona dinara.