Besplatna obuka u oblasti ugostiteljstva u Zlatiborskom okrugu

03. Mart 2022
Besplatna obuka u oblasti ugostiteljstva u Zlatiborskom okrugu

U okviru projekta „Premošćavanje“ Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Ekonomska škola Užice  pozivaju nezaposlena lica  sa područja Zlatiborskog okruga da se prijave za programe prekvalifikacije za zanimanja : konobar/ somalijer, kuvar/poslastičar, spremačica/ sobarica, recepcionar i animator. U okviru projekta će se realizovati teorijska i praktična obuke u trajanju do 60 dana.

Projekat “Bridging” nastao je kao rezultat nastojanja prekograničnih partnera da, u okviru svojih nadležnosti, doprinesu rešavanju problema nedostatka kvalifikovanog osoblja u turističkoj privredi. Sve aktivnosti su finasirane u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, finansiranog od strane Evropske unije.

Polaznici obuke će steći znanja neophodna da se mogu bolje pozicionirati na tržištu rada u oblasti turizma jer će nakon edukacije – položenog testa znanja dobiti potvrdu o uspešno završenoj obuci. Svi troškovi obuke, uključujući prevoz, sanitarne knjižice, radna odela i osiguranje kandidata su u potpunosti pokriveni projektom. Broj mesta je ograničen na 35 učesnica.

Na javni poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe (posebno žene do 30 i preko 45 godina starosti), bez obzira na to da li su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili ne.

Osnovni kriterimu za odabir kandidata su: nezaposlenost, minimum osnovno obrazovanje, motivisanost.

Potrebna dokumentacija za prijavu kopija lične karte, izjava o nezaposlenosti. Zainteresovane osobe se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog obrazca, najkasnije do 15. aprila 2022. godine putem e-maila: uebridging@gmail.com ili lično u prostorijama Užičkog centra – Vojvode Putnika bb. 31000 Užice.

Detaljnije informacije o konkursu OVDE.