Besplatna rehabilitacija za penzionere

11. April 2018
Besplatna rehabilitacija za penzionere

Penzioneri će i ove godine imati pravo na besplatan desetodnevni boravak u jednoj od 25 banja. Iz Fonda PIO ističu da pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika čija penzija iznosi do 24.980 dinara i ukoliko mogućnost za besplatnu rehabilitaciju nisu koristili u poslednjih pet godina. 

Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika (421,16 miliona dinara), a na osnovu visine izdvojenih sredstava za besplatnu rehabilitaciju, u jednoj od 25 srpskih banja, ove godine će otići oko 14.000 penzionera.

banje-za-penzionere

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad,dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Pravo  na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 1. 2018. godine 1€ = 118,7428 dinara).

penzioneri

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju nemaju korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, kod kojih je izvršeno prevođenje privremene naknade u invalidsku penziju.

Prijave na oglas se podnose zaključno sa 13. aprilom 2018. godine.

Uz prijavu potrebno je dostaviti ček od penzije, fotokopiju lične karte i postojeću medicinsku dokumentaciju.

Pravo da konkurišu imaju i korisnici penzija koji dobijaju deo penzije iz inostranstva.