Čajetina među prvim opštinama u Srbiji utvrdila teme od javnog interesa

24. Januar 2019
Čajetina među prvim opštinama u Srbiji utvrdila teme od javnog interesa

Razvoj infrastrukture, sela i poljoprivredne proizvodnje, zaštita životne sredine i ekologija, položaj starih i osoba sa invaliditetom, preduzetništvo i turizam, primena savremenih tehnologija, zaštita i promocija kulturnog i istorijskog nasleđa oblasti su koje će opštinskom veću Čajetine biti predložene kao teme od javnog interesa važne za građane, investitore, turiste i predstavnike lokalne samouprave, a o kojima bi tokom ove godine kroz sufinansiranje projekata mediji trebalo da izveštavaju što profesionalnije i transparentnije. Ovo je zaključak druge javne debate na kojoj su u okviru projekta „Mehanizam utvrđivanja javnog interesa na lokalnom nivou”, koji sprovodi Nezavisno udruženje novinara Srbije,  na kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, javnog sektora, institucija, nevladinih organizacija i medija iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga.

Tokom druge javne debate istaknuto je da je mehanizam koji je osmislio NUNS dobar model kojim se teži potpunom informisanju o svim temama koje su važne za funkcionisanje određenih lokalnih samouprava i život građana u njima. Definisanjem tema od javnog interesa obezbeđuje se i transparentno trošenje budžetskih sredstava za sufinansiranje medijskih projekata,  istaknuto je tokom debate.

Nenad Kovačević, član upravnog odbora NUNS-a je istakao da je zahvaljujući projektu „Mehanizam utvrđivanja javnog interesa na lokalnom nivou“javni interes već utvrđen u Šapcu, Svijancu i Paraćinu, a da se na usvajanju ove odluke, kao internog akta osim u Čajetini intenzivno radi u Novom Pazaru i u Pirotu.

Kovačević je naglasio das u predstavnici NUNS-a u svim opštinama i gradovima naišli na izuzetnu saradnju sa lokalnim samoupravama, dodajući da su projektom detaljnije razrađeni modeli predviđeni Zakonom o javnom informisanju i Pravilnikom o ocenjivanju projekata o čemu odlučuju stručne komisije.

Mediji su dužni da dostave narativne i finansijske izveštaje za realizovane projekte, što ih donekle preporučuje ili diskvalifikuje za naredne konkurse, rekao je Kovačević, ukazujući da je evaluacija  jedan od problema koji je uočen u svim lokalnim samoupravama, zbog potrebe angažovanja velikog broja ljudi.

Kovačevic tvrdi da NUNS ali i ostala medijska udruženja prate realizaciju medijskih projekata na lokalu i u nacionalnim okvirima, podsećajući na drastične zloupotrebe, Zakon za koji tvrdi da je dobro osmišljen, ali da u praksi problem predstavljaju česti slučajevi dodele novca na lokalu i na konkursima ministarstava medijima bliskim vlasti.

Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina i Nenad Kovačević,, član Upravnog odbora NUNS-a     Foto–URP

Opština Čajetina je u 2018. godini imala dva javna poziva za sufinansiranje medijskih projekata za šta je izdvojeno ukupno 24, 5 miliona dinara. Na prvom konkursu opredeljeno je 17,5 miliona dinara kada su podržana 53 predloga projekata za medije iz čitave Srbije, dok je po drugom pozivu sa sedam miliona dinara finansirano 17 medijskih projekata, podsetio je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

On je pozvao predstavnike medija da budu što odgovorniji u dostavljanju izveštaja o utrošenom novcu za podržane projekte, najavljujući da bi nakon inspekcijske kontrole konkurs za tekuću godinu trebalo da bude raspisan za desetak dana, dodajući da će iznos opredeljenih sredstava ostati na prošlogodišnjem nivou, rekao je Stamatović.

Inače, kada je sufinansiranje medijskih projekata u pitanju opština Čajetina se svrstava u lokalne samuprave koja izdvaja značajno veća sredstva od pojedinih gradova i opština koji raspolažu većim privrednim, finansijskim i drugim resursima.

Podsećamo da je Zakon o javnom informisanju iz 2014. godine propisao obavezu države na svim nivoima, počev od Republike, preko Pokrajine do gradova i opština da se javno informisanje finansira isključivo putem javnih konkursa za projekte proizvodnje medijskih sadržaja koji su u javnom interesu. 

Ovome treba dodati da su odlukom Ministarstva finansija koja je obavezujuće za postupanje Poreske uprave na celoj teritoriji Srbije, iz septembra 2018. godine Projekti u oblasti javnog informisanja odobreni na republičkim, pokrajinskim, gradskim i opštinskim konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa odlukom oslobođeni  plaćanja PDV-a.