Čajetina najuspešnije upravlja otpadom

28. Jun 2016
Čajetina najuspešnije upravlja otpadom

Predstavnici KJP “Zlatibor“ iz Čajetine učestvovali su u Strugi u Makedoniji završnoj konferenciji u okviru projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i priobalnim područjima Jugoistočne Evrope“.

Eksperti iz oblasti upravljanja otpadom predstavili su rezultate dosadašnjeg rada. Posebno priznanje odato je opštini Čajetina i gradu Brčko koje na svojim teritorijama nemaju formirana divlja smetlišta većih gabarita. Pored toga Čajetina i Šabac su istaknuti kao najuspešnije opštine u pogledu upravljanja otpadom imajući u vidu da su uspeli da pokriju 100% teritorije organizovanim sakupljanjem i odvoženjem otpada, kaže Srđan Pantović, direktor KJP „Zlatibor“ i dodaje da je ovo je posebno važno za ruralna područja jer je u svakom selu opštine Čajetina, u zavisnosti od broja stanovnika, postavljeno više mini transfer stanica u vidu kontejnera za komunalni otpad zapremine 5 m3.

Pantović tvrdi da to nije kraj, jer nadležno KJP „Zlatibor“ trenutno radi na iznalaženju još boljih rešenja za sakupljanje primarno selektovanog otpada na teritoriji naseljenih mesta Zlatibor i Čajetina, a u perspektivi je i uvođenje primarne selekcije otpada po selima., navodi Pantović. On naglašava važnost pravilnog odvajanja otpada na mokru i suvu komponentu, jer kako kaže što se više „suvog otpada“ dobrog kvaliteta sakupi on će ići na dalju reciklažu, a sredstva koja se sada izdvajaju za deponovanje komunalnog otpada na Regionalnu deponiju „Duboko“ u Užicu, izdvajaće se za nabavku dodatne opreme iz oblasti upravljanja otpadom. Od Zlatibora kao najvećeg turističkog centra u Srbiji,opština Čajetina ostvaruje značajan deo prihoda koji se dalje usmeravaju u izgradnju infrastruktue, tako da je cilj da Zlatibor postane „Zelena turistička destinacija“ a opština Čajetina ekološki najčistija opština u Srbiji, kaže Pantović. On podseća da se do ostvarenja tog cilja dolazi isključivo učešćem svakog građanina koji treba da bude svestan da otpad nije smeće i da je dalja reciklaža naša odgovornost prema životnoj sredini u kojoj živimo.

Projekat je sproveden od strane Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) i NALAS-a uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija komunalnih usluga i vlade Švajcarske. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici iz pilot država: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Srbije sa Kosovom i Metohijom.