Čajetina –perspektivna opština za mlad i obrazovan kadar

Autor: Slavica Panić
26. Avgust 2020
Čajetina –perspektivna opština za mlad i obrazovan kadar

Dok se u Srbiji broj stanovnika svake godine smanjuje za 35 do 40 hiljada, malo je onih koji znaju da pored grada Beograda u Srbiji postoji i jedna mala lokalna samouprava u kojoj broj stanovnika raste u odnosu na poslednji popis stanovnoštva. Opština Čajetina postaje sve značajnija teritorija na mapi Srbije u kojoj mladi ne samo da odlučuju da ostanu i vrate se u nju posle školovanja već je sve više onih koji se doseljavaju u ovu opštinu i biraju je za mesto svog stalnog boravka. Lokalna samouprava i njeno rukovodstvo već deset godina sprovode ozbiljnu strategiju unapređenja uslova za život svojih građana ali i svih onih koji na ovoj teritoriji povremeno ili stalno borave. Posebna pažnja posvećena je mladim i obrazovanim ljudima. Za socijalnu zaštiti Čajetina je ove godine izdvojila oko 104 miliona dinara.Opština Čajetina na godišnjem nivou izdvaja 7,5 miliona dinara za stipendiranje studenata. Posebno se vodi računa o deficitarnim kadrovima koji su neophodni zajednici i koje je potrebno stipendirati. To je jedan od strateških mogućnosti i načina da se mladi ljudi posle završenih studija vrate i ostanu u svojoj sredini, dobiju posao i stvaraju svoje porodice.

„Sama podrška mladima i obrazovanju je veoma značajna i za to se izdvajaju velika sredstva što opravdava činjenica da smo često svedoci da se mladi vraćaju u svoju opštinu a tome sigurno doprinose dobri uslovi života u Čajetini. Uslove koje pruža svaka lokalna samouprava sigurni su razlog za odlazak ili ostanak mladih ljudi. Imajući u vidu da da se naši mladi, zahvaljujući dobrim uslovima života, posle školovanja vraćaju u svoju opštinu, mi smo taj ispit položili“, kaže predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović.Omogućiti kvalitetan i pristojan život za svoje građane je zadatak i obaveza svake lokalne samouprave podseća Stamatović. U njihovom slučaju ta obaveza se odnosi i na turiste koji posećuju teritoriju ove opštine pre svega na Zlatiboru. Mladi veruju u ovu sredinu zahvaljujući pre svega dobro uređenoj infrastrukturi i podršci u svim segmentima i to su osnovni razlozi zbog kojih ostaju ali i dolaze, nalaze posao i organizuju život za sebe i svoje porodice.„Ono što smo do sada uradili daje rezultate ali to je posao od jedne decenije ulaganja u infrastrukturu, stvaranja pozitivnog ambijenta i uslova da mladi ovde žive. Pored osnovne infrastrukture, što je uslov da bi neko živeo i u ruralnim područjima, mora se voditi računa i o obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti ali i o kulturnom životu. Mladi ljudi i porodice koje ovde ostaju, očekuju da imaju iste uslove kao i njihovi vršnjaci u gradu a to je kod nas slučaj i intenzivno radimo na tom izjednačavanju. Opština Čajetina vodi računa o kulturnim dešavanjima, što je preduslov da mesto može da živi i da se razvija u kulturnom smislu. Imamo takođe dobro razvijenu i sportsku infrastrukturu a to je još jedan od razloga zbog kojih se mladi odlučuju da ovde žive“, pojašnjava Stamatović.Ono što je, po rečima Stamatovića, od presudnog značaja jeste dobra volja i jasan cilj, kako sa jedne tako i sa druge strane, lokalne samouprave i građana. Dobra komunikacija građana sa predstavnicima lokalne samouprave je svakako posledica višegodišnjeg poverenja i razumevanja koje vlada u ovoj zajednici. Razvoju lokalne samouprave doprinose svi koji veruju u dobre ideje i daju svoj doprinos u podršci, to je način da benefite imaju svi a ti benefiti se ogledaju u sve kvalitetnijim uslovima života u Čajetini.

Svi oni koji poseduju određene kfalifikacije a pre svega žele da rade, ovde će pronaći podršku i svoje mesto. Dobra namera se u ovoj lokalnoj zajednici prepoznaje i podržava. Mladi pre svega su najveći potencijal ne samo ove već svake druge lokalne zajednice ali i čitave države. Razlog zbog koga mladi odlaze ili dolaze u neku sredinu je u prepoznavanju te činjenice.Geografski položaj koji karakteriše čist vazdud, zdrava hrana i zdravi uslovi života u današnje vreme je ogromna prednost. Ako tome dodamo mogućnost sigurnog zaposlenja i velike šanse za privatni biznis, kompletnu infrastrukturu, društveni, kulturni i sportski život, onda se u najmanju ruku može reći da je takvo mesto, koje sve to nudi poželjno za život a to poželjno teži i ka idealnom.Čajetina je u odnosu na poslednji popis stanovništva uvećala broj stanovnika za nekoliko hiljada što će potvrditi i skorašnji popis stanovništva. Zlatibor je najatraktivnje mesto za odmor u Srbiji gde broj posetilaca iz godine u godinu obara sopstvene rekorde. Novi standardi i ponuđeni sadržeju okupljaju sve više stranih turista pa je lokalitet ove destinacije jedna od značajnih i na svetskoj turističkoj mapi. Imajući u vidu sve činjenice koje idu u prilog ovom kraju i ovoj lokalnoj samouprave jasno je zašto Čajetinska opština postaje zve atraktivnija lokacija koju ljudi biraju za život i stalno mesto svog boravka.

 

 

 

Tekst je deo projekta  „Čajetina – perspektivna opština za mlad i obrazovan kadar“ koji je sufinansiran sredstvima opštine Čajetina za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020.godini.