Centar za reciklažni otpad biće izgrađen u Bajinoj Bašti

26. Mart 2016
Centar za reciklažni otpad biće izgrađen u Bajinoj Bašti

Opština Bajina Bašta koja je sa 14% recikliranog otpada vodeća u Srbiji u ovoj oblasti dobila je donaciju od oko 200 000 evra. Od tih sredstava izgradiće se Centar za reciklažni otpad i kupiti auto- smećar  čime će se nivo usluga u ovoj opštini znatno podići.

Memorandum o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad koji će doprineti efikasnijem sistemu upravljanja otpadom u Bajinoj Bašti, potpisan je između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko, opštine Bajina Bašta i međunarodne organizacije International Management Group (IMG). Švedska je donirala 174 810 evra, dok je 15 740 evra obezbedila opština Bajina Bašta.

„Izgradnjom Centra za reciklažni otpad pored postojećeg sistema primarne separacije, građani će ubuduće moći da na za to predviđena mesta, odlažu otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (istrošene baterije, akumulatori, neonske sijalice, elektronski i električni otpad), kao i kabasti otpad. Zbog potrebe za efikasnijim sakupljanjem otpada i smanjenja troškova transporta, biće kupljeno i moderno vozilo“, istakao je Radomir Filipović, predsednik opštine Bajina Bašta.

„Na teritoriji Bajine Bašte od početka prikupljanja primarno selektovanog otpada, koji se dalje može reciklirati, primetan je kvalitet takvog otpada koji zadovoljava najviše kriterijume Regionalnog centra „Duboko“, tvrdi Nedeljko Milosavljević, direktor RCUO „Duboko“. Plan za 2016. godinu je da se na teritoriji Bajine Bašte prikupi 5 300 tona komunalnog otpada a da 750 tona bude primarno selektovano.

Izgradnja Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti značajno će uticati na funkcionisanje RCUO „Duboko“, koji predstavlja jedan od 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom u našoj zemlji. „Razdvajanjem otpada u domaćinstvima,od milion tona otpada mogu se napraviti milioni tona evra u srpskoj ekonomiji i što je najbitnije- svaki građanin je tome pojedinačno doprineo. Srbija treba da ima 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom, ali i da se nivo razdvajanja otpada i reciklaže podigne sa trenutnih pet na 50%“, istakla je Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Menadžer programa IMG, Džon Glazebrok, istakao je da savremeno upravljanje otpadom zahteva više razumevanja i angažovanja građana. On je naglasio da je “potrebno da shvatimo da svi mi stvaramo otpad i da moramo preuzeti deo odgovornosti kako ne bismo zagađivali mesto u kome živimo. Moramo da odvajamo reciklni otpad, jer ćemo tako osigurati bezbedno uklanjanje opasnih materijala, a tada ćemo moći da zahtevamo dobar kvalitet usluge u zamenu za naknade I takes koje plaćamo. Centar za reciklažni otpad će svim građanima omogućiti da donesu otpad koji nije pogodan za odlaganje u kantama ili komunalnim kontejnerima na ulicama”naveo je on.

Inače, u Srbiji se godišnje proizvede 2,5 miliona tona otpada. Razdvajanjem otpada na mestu nastanka, u domaćinstvima, garantuje se dovoljno visok kvalitet otpada, koji se može koristiti u preradi i reciklaži.

Treba istaći da su Centri za reciklažni otpad predviđeni Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i Regionalnim planom za upravljanje otpadom kao opštinski objekti koji treba da pomognu građanima da otpad pogodan za drugu namenu ili reciklažu, kabasti otpad, sekundarne sirovine (papir i karton, metal, staklo, plastika), kao i otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (otpadne gume, baterije i akumulatori, električni i elektronski otpad), odnesu na pogodnu, čistu i bezbednu lokaciju.