Cisterne isporučuju vodu za piće, sa slavine samo održavanje lične higijene

11. Februar 2019
Cisterne isporučuju vodu za piće, sa slavine samo održavanje lične higijene

Fabrika za preradu vode na Cerovića brdu je prema planu i bez problema prešla na korišćenje vode sa akumulacije Vrutci. Podsećamo građane da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za sanitarno-higijenske svrhe (održavanje lične higijene – kupanje, umivanje, pranje ruku, pranje zuba) a ne preporučuje se za piće i pripremu hrane.

Snabdevanje građana pijaćom vodom iz cisterni odvija se prema rasporedu koji je ranije objavljen. Isporuka vode se vrši na 73. lokacije i za snabdevanje su angažovane 24 autocisterne za potrebe građana, kao i 26 stacionarnih cisterni za ustanove i privredu. Cisterne su dezinfikovane i redovno se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.

Sve cisterne su izašle na lokacije i za sada nema bitnijih kašnjenja u isporuci vode. Do odstupanja u terminima isporuke može eventualno doći zbog potrebe za punjenjem cisterni ili vremenskih uslova. Apelujemo na vozače da vozila ne parkiraju na lokacijama predviđenim za parkiranje cisterni, kao i na trasama njihovih kretanja, posebno u uskim ulicama.

O terminima za isporuku vode građani se mogu informisati na telefone: 0800-31-31-00 od 00,00 do 24,00 časova i 513 – 067 od 8,00 – 18,00 časova.

Inače, u saopštenju Zavoda za javno zdravlje ističe se da je voda za piće koja se distribuira građanima Užica sa postrojenja Živkovića vrelo i Potočanje je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna na osnovu bakterioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja izvršenih u Zavodu za javno zdravlje Užice.

Zavod za javno zdravlje će blagovremeno obaveštavati građane o kvalitetu vode za piće u našem gradu na osnovu obavljenih ispitivanja.