“Cvet jednakosti” za novinarsku afirmaciju invalidnosti

14. Januar 2019
“Cvet jednakosti” za novinarsku afirmaciju invalidnosti

Nagrada „Cvet jednakosti“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.

Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Konkurs traje od 21. decembra 2018. do 15. februara 2019. godine.

Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2019. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

 

Uslovi konkursa

Na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije

Autori moraju biti državljani Srbije.

Autori moraju imati najmanje 18 godina.

Radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležije medija u kome su objavljeni.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1. januara  do 31. decembra 2018. godine.

Uz rad dostaviti popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti u prilogu) i  kratku biografiju autora.

Pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u .pdf formatu.

Radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad.

Uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

 

Nagrade

Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizjski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.

Žiri zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili ne prijavljenih radova, ne dodeli nagradu u nekoj od kategorija.

Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari i predstavnici Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Užice.

Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statueta „Cvet jednakosti“.

 

Način i rok za dostavljanje radova

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subjectu e-maila upisati – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“)

Radove dostaviti najkasnije do 15. februara 2019. u 15 časova.   Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani.

Za dodatne informacije osoba za kontakt je Čedomir Cicović, kontakt telefoni: 031/500-122 i 064/188-94-93

 

„Kikini dani“

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga, u znak sećanja na Tijanu Petrović – Kiku, organizuje manifestaciju „Kikini dani“. Tijana je bila dugogodišnja portparolka i aktivistkinja Udruženja.

Rođena je 1985. godine u Užicu gde je i živela i radila sve do februara 2013. kada nas je prerano napustila.

Zalagala se za promovisanje i upotrebu adekvatne terminologije, zagovarala socijalni model invalidnosti i njegovo sprovođenje u praksi, kao i za inkluzivni pristup osobama sa invaliditetom u društvu, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Njen veliki doprinos je i u zastupanju koncepta tzv. „univerzalnog dizajna“, koji se odnosi na pristupačnost svih javnih površina i objekata osobama sa invaliditetom. Rezultati njenog angažovanja prevazilazili su okvire lokalne zajednice i imali su veliki uticaj na kompletno srpsko društvo. Do dana kada nas je prerano napustila, februara 2013. godine, Tijana je svakodnevno sprovodila svoju misiju i misiju Udruženja – unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakh mogućnosti za njih u društvu.

Namera nam je da i dalje negujemo i sprovodimo Tijanine ideje, a jedan od načina za to je i konkurs koji smo raspisali. Zbog toga, ali pre svega zbog sećanja na našu Kiku, želimo da konkurs za novinarsku nagradu „Cvet jednakosti” i manifestacija „Kiniki dani”, koja će se šesti put zaredom održati u martu 2019. godine, postanu tradicija.