Da izbegnemo šumske požare, umesto da ih gasimo

10. Avgust 2021
Da izbegnemo šumske požare, umesto da ih gasimo

Dok u Grčkoj i širom Evrope besne šumski požari, skrećemo pažnju javnosti da je samo od početka leta na teritoriji Zlatiborskog okruga izgorelo oko 1.000 hektara šuma što je jednako površini 1.600 fudbalskih terena. Rizik od požara i dalje je ogroman imajući u vidu da se i narednih dana očekuju vrlo visoke temperature. Ako na to dodamo klimatske promene i sve toplija leta, možemo tvrditi da je rizik dugoročan. Šteta se ovog leta meri milionima eura, a preventivnim merama mogu da se postignu značajne uštede u državnom budžetu.

Najčešći uzrok požara je ljudski nemar, a u prilog tome govori i činjenica da se statistički najviše šumskih požara u Srbiji dogodi u martu i oktobru kada je visoka aktivnost ljudi na paljenju strnjika, nekošenih livada i slično. Međutim, požari u toku leta su neuporedivo jačeg intenziteta zbog visokih temperatura i suše i zato letnji požari naprave pravu prirodnu katastrofu.

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ koja deluje na teritoriji Zlatiborskog okruga poziva na više ulaganja u preventivne mere kojima se šume štite od požara. U državnom Budžetskom fondu za šume postoji novac kojim se finansiraju preventivne mere. 30% ovog novca pripada lokalnim samoupravama i taj deo fonda ostaje neiskorišćen. U Zlatiborskom okrugu to je preko 10 miliona dinara na godišnjem nivou koje ostaje neutrošeno za unapređenje stanja šuma.  Pozivamo lokalne samouprave da počnu da ulažu svoj deo sredstava fonda.

Osnovne preventivne mere u zaštiti šuma od požara podrazumevaju izgradnju dovoljno guste i dobro održavane mreže protivpožarnih puteva i šumskih proseka kojima se veći šumski kompleksi fizički razdvajaju na manje. Toga u privatnim šumama gotovo da nema. Sa druge strane, jednako je važna i dobro edukovana i savesna javnost odnosno posetioci u šumi.

RAŠ Omorika je smatrajući da mediji imaju presudnu ulogu u prenošenju informacija koje su od značaja za preventivno delovanje 3. avgusta 2021. organizovala piknik sa medijima u Užicu gde je glavna tema bila upravo zaštita šuma od požara preventivnim merama.

Tom prilikom je Savo Bešlić, predsednik skupštine RAŠ Omorika poručio: „ Sredstva iz republičkog dela Budžetskog fonda za šume koriste se već punu deceniju i dostupna su kako za državne tako i za privatne šume. Od osnivanja fonda do danas najviše interesovanja vlada za izgradnju šumskih puteva koji su ključni za gašenje požara. Važno je da vlasnici šuma znaju da gotovo uvek sredstva fonda budu dovoljna da poriju sve troškove izgradnje ovih puteva, odnosno da nije potrebno finansijsko učešće samih vlasnika šuma. Važno je da i lokalne samouprave počnu da ulažu  svoj deo fonda kako bi na taj način bolje zaštitili naše šume“.

Fotografije- Đorđe Marić