Da li je moguće koristiti anesteziju kod gastroskopije?

Autor: Aneta Surtov Specijalista anesteziologije i psihoterapeut/doktok.rs
26. April 2023
Da li je moguće koristiti anesteziju kod gastroskopije?

Gastroskopija je dijagnostička procedura koja je za većinu pacijenata invazivna i neprijatna. Naime gastroskop prolazi kroz usta pacijenta pa sve do želuca i iako se može raditi dok je pacijent budan uz primenu lokalnog anestetika koji se naprska u grlo pacijenta, većina pacijenata zapravo ne želi da bude budna tokom tog pregleda. S obzirom da gastroskop prolazi kroz grlo pacijenta lako može izazvati nagon za povraćanjem iako do povraćanja ne dođe.

Iako je prva gastroskopija urađena davne 1868. godine ljudi i dalje imaju odbojnost i zadršku prema ovom pregledu. Naravno medicina je mnogo napredovala i više od 200 godina od prve gastroskopije, nažalost veliki broj pregleda se radi dok je pacijent budan, iako je anestezija apsolutno moguća. Gastroskopija je važna dijagnostička metoda koja sa sigurnošću može da utvrdi da li pacijent ima čir ili bilo koji drugi problem u želucu kao i mnoge druge probleme sa kojima se pacijenti suočavaju.

Kao i kod bilo koje druge dijagnostičke procedure ili intervencijie koja zahteva anesteziju najvažnija je preoperativna priprema pacijenta. Ako pacijent boluje od povišenog krvnog pritiska, ima ugrađene stentove, pace maker ili bilo koji drugi kardiološki problem (bilo da je kontrolisan ili ne) važno je da donese mišljenje kardiologa za planiranu intervenicu; isto važi za bilo koje drugo hronično oboljenje (astma, HOBP, alergije)… Ako je pacijent na lekovima za razređenje krvi važno je da to jutro pored standardne krvne slike i elektrolita uradi i koagulacioni status (INR, aPTT, PT).

Jutro pre planirane intervencije pacijent treba sa gutljajem vode da popije svoju terapiju i da osim toga ništa ne jede i ne pije. Kao za kolonoskopiju i za gastroskopiju postoji priprema od strane gastroenterologa i važno ju je ispoštovati.

Iako sam gastroskop prolazi kroz usta pacijenta, apsolutno je moguće da pacijent bude uspavan i da se ne seća samog pregleda, kao i da ga ne boli. Potencijalni rizik od udisanja pljuvačke se prevenira lekovima i minimalizuje.

Uvek imajte u vidu da imate pravo da nešto ne razumete, da postavite ’’glupo’’ pitanje, da se interesujete za sebe, svoje telo i najvažnije svoje zdravlje. Ako imate opciju, razgovarajte sa svojim anesteziologom i pitajte ga sve što vas interesuje.

Ukoliko vam je potrebna konsultacija na ovu ili neku drugu temu putem DokTok platforme, odaberite stručnjaka mentalne podrške ili lekara i zakažite svoju konsultaciju putem linka.

Fotografija u tekstu preuzeta sa www.doktok.rs