Dodatne mere populacione politike

29. Februar 2016
Dodatne mere populacione politike

Opštinsko veće Nove Varoši donelo je odluku da sa 50 hiljada dinara uveća na 100 hiljada dinara jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete. Za drugo dete rođeno u porodici taj iznos će ubuduće biti 200 hiljada dinara (do sada isplaćivano 100 hiljada dinara), dok za treće, četvrto i peto dete novčana naknada ostaje ista kao i ranije, odnosno 300, 400 i 500 hiljada dinara.

Nova odluka opštinske vlasti u Novoj Varoši je i da se nezaposlenim porodiljama sa teritorije ove opštine ubuduće umesto 10, isplaćuje 12 hiljada dinara za prvorođeno dete do njegove navršene prve godine života. Za svako sledeće dete iznose se uvećava za po tri hiljade dinara.
Inače, na teritoriji opštine Nova Varoš tokom prošle godine rođeno je 85 beba, što je 20 manje nego 2014. godine.
Mere populacione politike u Novoj Varoši su na snazi od prošle godine kada je ova opština iz budžeta za tu namenu izdvojila 9, 5 miliona dinara. Prema poslednjem popisu stanovništva opština Nova Varoš imala je 16 638 stanovnika.