Drugi poziv građanima Užica za podelu besplatnih kompostera

Autor: uzice.rs
17. Jul 2020
Drugi poziv građanima Užica za podelu besplatnih kompostera

U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za potrebe kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada, u Užicu. Tokom Prvog Javnog poziva, podeljeno je 120, dok se u Drugom Javnom pozivu vrši podela preostalih 180 kompostera.

Komposteri su namenjeni za kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada u individualnim kućama i za njihovo dobijanje mogu konkurisati sva domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

– da se nalaze na teritoriji Grada Užica (uključujući i seoske mesne zajednice),

– da imaju svoje dvorište i adekvatan prostor za postavljanje kompostera (zemljana površina);

– da nisu dobila kompostere u prethodnom periodu, (tokom Prvog poziva 2020. i ranijeg projekta realizovanog 2014. godine);

– da će dozvoliti povremeni nadzor kompostera, u cilju sprovođenja monitoringa sistema;

 

Komisija SUBREC projekta, će razmotriti sve pristigle prijave i na osnovu unapred određenih kriterijuma, oceniti ih, a zatim i sačiniti rang listu domaćinstava koja ispunjavaju uslove Poziva. Ukoliko broj prijava bude veći od raspoloživog broja kompostera, prednost pri rangiranju će imati prijave koje se odnose na:

– domaćinstva koja su uvedena u sistem evidencije JKP „Bioktoš“ i uredno izmiruju svoje obaveze po osnovu odvoženja/deponovanja otpada.

– domaćinstva koja se bave zabavno-edukativnim aktivnostima i seoskim turizmom (zabavni parkovi, etno-sela i sl).

– domaćinstva koja su spremna da svoj komposter stave na raspolaganje susednim domaćinstvima (udruženo kompostiranje).

Zainteresovani građani, svoje prijave mogu slati na adresu: ererecikliraju@gmail.com, ili u inbox zvanične FB stranice “Ere recikliraju”, do 22. jula. Prilikom podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i fotografiju dvorišta (lokacije gde se komposter planira postaviti). Rang lista domaćinstava, koja budu izabrana za dodelu kompostera, biće objavljena na FB stranici, krajem jula meseca.

Eventualna pitanja i nedoumice, možete slati na FB „Ere recikliraju“ ili pozvati na besplatan broj Kol centra JKP „Bioktoš“: 0800 031 030 ili 031/525 427.

Uvođenje kompostiranja, kao modela upravljanja organskim otpadom u domaćinstvima, deo je aktivnosti prekograničnog projekta „Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle“ (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).