Državni podsticaji za poljoprivredu

16. Mart 2018
Državni podsticaji za poljoprivredu

Vlada Srbije objavila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini za šta je iz budžeta izdvojeno 17,04 milijarde dinara. Kao i prošle godine, osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju biće isplaćivani u ukupnom iznosu od 4.000 dinara po hektaru, dok premija za mleko ostaje sedam dinara po litru. Pčelari će dobiti 720 dinara po košnici, a stočari 7.000 dinara za ovce i ovnove, koze i jarce.

Prošla 2016. godina bila je jedna je od najlošijih za proizvodnju meda Foto--URP

Uredbom se propisuje obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Visina podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave i bikove ostaje ista i iznosi 25.000 dinara, dok je za krmače i neraste 10.000 dinara. Za tov junadi, jagnjadi i svinja visina podsticaja je ista kao u 2017. godini i kreće se od hiljadu dinara po grlu tovnih svinja do 10.000 dinara po grlu tovne junadi. Podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov ove godine je povećan i iznosi 10.000 dinara po grlu.

Grad će pomoći nabavku krava starosti od dva do 17 meseci i od 27 do pet godina Foto--URP

Uredbom je za mere ruralnog razvoja izdvojeno 2,4 milijarde dinara i to za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja 180 miliona dinara, a za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje milijarda dinara. Od toga je 400 miliona dinara namenjeno nabavci novih mašina i opreme u okviru biljne proizvodnje i 250 miliona za iste namene u okviru stočarske proizvodnje.

Visina podrške za ove mere ruralnog razvoja ostaje u nivou prethodne godine, s izuzetkom podsticaja za podizanje višegodišnjih zasada koji će biti isplaćivani u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti investicije umanjene za PDV, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Kompletnu Uredbu Vlade Srbije možete pogledati OVDE.