Evropska sredstva za 99 lokalnih samouprava

13. Maj 2018
Evropska sredstva za 99 lokalnih samouprava

U okviru podrške Evropske unije (EU) unapređenju infastrukture u dva regiona- Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, u toku je poziv za podnošenje predloga projekata lokalne infrastrukture za koje je EU opredlila 5,2 miliona evra.

EU pro 1

“ Kroz poziv za unapređenje javne infrastrukture Evropska unija  podržati izgradnju i rekonstrukciju javnih objekata, obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite  i time direktno uticati na unapređenje kvaliteta života stanovništva“,istakla je Jasmina Ilić, rukovodilac sektora infrastrukture u EU PRO, naglašavajući da Vlada Republike Srbije podržava ovaj program i da je saradnja lokalnih samouprava sa centralnim vlastima veoma bitna.

JAsmina EU

Poziv je otvoren do 29. juna 2018. godine, a pravo učešća imaju 99 lokalnih samouprava uključenih u realizaciju programa EU PRO koji se finansira iz IPA programa za 2016. godinu, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projktne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Vladom Srbije, prvenstveno sa Ministarstvom za evropske integracije.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu sa projektima koji doprinose boljem životu stanovništa, kao što su obnova i izgradnja obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, kao i projektima usmerenim na poboljšanje uslova života pripadnika i pripadnica ugroženih grupa, kroz unapređenje postojeće socijalne i komunalne infrastrukture. Projekti takođe mogu da se odnose i na unapređenje zaštite životne sredine, odnosno upravljanje čvrstim otpadom, prečišćavanje otpadnih voda, ili unapređenje energetske efikasnosti.

Vrednost pojedinačnih projekata će se kretati u rasponu od 50.000 evra do 150.000 evra, a lokalne samouprave mogu da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta koji može biti finansiran. Preduslov za konkurisanje je postojanje građevinske dozvole.

Svaki predlog projekta će morati da sadrži objašnjenje kako će se kroz realizaciju doprineti unapređenju i poštovanju principa dobrog upravljanja (odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, učešća građana i nediskriminacije) u datoj lokalnoj samoupravi.

Nikola EU

Grad Užice će za ova bespovratna sredstva konkurisati sa projektima putne infrastrukture i uređenje lokacija koje mogu biti interesantne potencijalnim investitorima, istakao je Nikola Maksimović, direktor JP “Užice razvoj”. On je dodao da stručne slube preduzeća kojim rukovodi pripremaju par projekata koji se odnose na planove detaljne generalne regulacije.

 

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama je suštinski proces i zato je važno podići nivo odgovornosti lokalnih samouprava u određivanju prioriteta,sprovođenju projekata koji direktno utiču na kvalitet i standard života stanovništva, rekao je Dragan Mladenović, savetnik za dobro upravljanje UNOPS-a. Lokalne samouprave  će konkurisanjem na poziv za unapređenje poslovne infrastrukture, vredan 3,7 miliona evra, imati priliku da kroz projekte koji se odnose na opremanje industrijskih zona, tehnoloških parkova  ili turističkih destinacija privuku nove investicije što će dugoročno doprineti ekonomskom rastu i otvaranju radnih mesta.

Kako bi približio uslove konkursa i način prijave EU PRO u periodu od 8. do 18. maja 2018. godine održava informativne sesije za predstavnike zainteresovanih lokalnih samouprava u Šapcu, Užicu, Kragujevcu, Kraljevu, Smederevu, Zaječaru, Leskovcu i Nišu. Više informacija o pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na EU PRO_javni pozivi.

Inače, aktivnosti EU PRO-a, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Cilj program je povećanje konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Više informacija o pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na EU PRO_javni pozivi.

http://www.europeanprogres.org/protenderi/sr/?jezik=sr&oblast=konkursi