“Evropski dnevnik” u Užicu

03. Decembar 2018
“Evropski dnevnik” u Užicu

Promocija publikacije „Evropski dnevnik“  u okviru koje će biti predstavljen nagradni konkurs za srednjoškolce biće održana u utorak 4. decembra od 13 časova u Narodnoj biblioteci u Užicu. Glavna nagrada za 12 najboljih učenika na pomenutom konkursu je sedmodnevno putovanje u jednu ili više država EU u maju 2019. godine.

Ovogodišnji konkurs koji je namenjen srednjoškolcima otvoren je do 21. februara 2019.  U propozicijama konkursa kao teme su navedene;

-EU i ja

-EU i Srbija

-Čuvajmo našu životnu sredinu

-Zdravi stilovi života

-Aktivno građanstvo

-Prevencija nasilja.

Učešće na konkursu podrazumeva dve vrste radova i četiri kategorije.

Individualni radovi se podnose u kategorijama: literarni, likovni radovi i foto reportaže i foto-radovi.

Grupni radovi se podnose isključivo u kategoriji multimedijalne forme.

Inače,publikacija „Evropski dnevnik“  pokriva širok spektar informacija o Evropskoj uniji, njenim vrednostima, institucijama, a poseban deo posvećen je odnosu EU i Srbije. „Evropski dnevnik“ je prvenstveno namenjen profesorima kao pomoćno nastavno sredstvo i srednjoškolcima. Teme koje obrađuje tiču se preduzetništva, prava i odgovornosti, održivog razvoja, zdravlja i bezbednosti , kao i tema: društvo u kome živim.

Dodatne infromacije o propozicijama konkursa mogu se dobiti i na web adresi: www.evropski dnevnik.rs.

Promocija publikacije realizuju se  kao deo aktivnosti programa EUTEKA koji sprovode biblioteke širom Srbije.