eVrtić u Užicu i Bajinoj Bašti

16. Februar 2020
eVrtić u Užicu i Bajinoj Bašti

Posredstvom usluge eVrtić roditelji će već tokom marta potpuno elektronski i besplatno moći da prijave decu za upis u jedan od objekata vrtića Predškolske ustanove Užice. To podrazumeva da roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već kompletnu prijavu obavlja elektronski na Portalu eUprava.

Osim u Užicu, od ove godine usluga će biti omogućena u 140 gradova i opština Srbije kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dece u predškolske ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Osim roditelja iz Užica i Bajinobaštani mogu elektronski da upišu decu u predškolsku ustanovu preko portala eUprava.