Godinu obeležilo preseljenje u nove poslovne objekte

Autor: kjpzlatibor.rs
29. Decembar 2023
Godinu obeležilo preseljenje u nove poslovne objekte

Ispraćajući još jednu poslovnu godinu i sumirajući rezultate iste, direktor Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“ Čajetina Srđan Pantović ističe da ovo preduzeće duži niz godina posluje veoma uspešno. Širok spektar poslova koji se sprovode u okviru osam komunalnih delatnosti, prati povećan obim posla, što za rezultat ima povećanje ukupnog prihoda, koji u 2023. godini iznosi 790 miliona dinara.

Na ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata povoljno je uticalo i preseljenje u nove poslovne objekte, što je objedinilo sve službe i olakšalo organizaciju poslova.

„Sve delatnosti su podjednako značajne za funkcionisanje cele lokalne zajednice, ali održavanje puteva i ulica, kao i upravljanje komunalnim otpadom su među najprioritetnijim. Realizacija Projekta odvajanja kućnog otpada na mestu nastanka, koji je uspostavljen u naseljenim mestima Čajetina i Zlatibor, tokom protekle godine obuhvatio je niz aktivnosti. Za potrebe odvojenog sakupljanja otpada u domaćinstvima, stambenim zajednicama, privrednim subjektima i celokupnom turističkom sektoru, iz sopstvenih sredstava nabavljeno je 600 kontejnera zapremine 1100 litara, i 400 kanti zapremine 120 litara, dok je za potrebe sakupljanja građevinskog otpada sa gradilišta nabavljen novi auto-podizač marke Volvo“, kaže Pantović.

Dodaje da su zvanične institucije koje prate napredak projekta Odvajamo, Opštinu Čajetina proglasile za primer dobre prakse u upravljanju otpadom u Srbiji. Pritom navodi da uvođenje bilo kakvih novina, pa i ove, biva propraćeno izvesnim problemima. Prema dosadašnjim rezultatima, primarna selekcija otpada se dosta bolje odvija u naseljenom mestu Čajetina. To je i bilo očekivano, s obzirom da je Zlatibor turističko mesto u kom, zbog velikog broja turista i vikendaša, uvođenje novog sistema upravljanja otpadom funkcioniše otežano.

Preduzeće održava sve lokalne puteve i ulice na podrujču opštine Čajetina, kao i makadamske puteve u seoskim mesnim zajednicama. Građevinska operativa je tokom sezone izvršila izgradnju novih i popravku postojećih 80 kilometara makadamskih puteva u svim seoskim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Čajetina, što je do sada rekordno dostignuće ove službe.

U red značajnijih poslova koji Preduzeću i lokalnoj samoupravi donose brojne benefite, spada i asfaltiranje, kako novih putnih pravaca, pristupnih puteva, parkinga i platoa, tako i popravka asfaltnih puteva.

„Ove godine smo aktivnije krenuli sa asfaltiranjem, a planovi za ubuduće su veoma ambiciozni. U cilju zaokruživanja celokupnog tehnološkog postupka, planiramo nabavku sopstvene asfaltne baze i otvaranje kamenoloma, kako bismo samostalno funkcionisali“, izjavio je Pantović. Napominje da su svi lokalni putevi na teritoriji opštine Čajetina obuhvaćeni zimskim održavanjem puteva, kao i da se svake godine u Plan održavanja dodaju novi putni pravci.

U zimskom periodu održava se oko 300 kilometara lokalne putne mreže, uz angažovanje 30 vozila – kamiona i druge mehanizacije, i oko 40 zaposlenih. Aktivna je i služba letnjeg održavanja puteva, zadužena za poslove postavljanja horizontalne signalizacije, uz dodatno formiranje novih obeležja, kao i postavljanje vertikalne signalizacije na novoformiranim putnim pravcima, posebno novoizgrađenim kružnim tokovima.

Povećanje obima posla inicira nabavku nove opreme i mehanizacije u koju je u narednoj godini planirano da se uloži oko 260 miliona dinara. U to se svrstava nabavka mehanizacije za asfaltiranje, novih autosmećara i druge opreme.

Pre nepune dve godine Preduzeću su povereni poslovi obezbeđivanja javne rasvete, na šta se radeći punim kapacitetom uspešno odgovorilo.

„Ova služba je relativno skoro zaživela, a dala je dobre rezultate. Tokom 2023. godine podignuto je oko 150 stubova, kojima je osvetljeno preko četiri kilometra puteva, parkinga i drugih javnih površina. Uporedo se radilo na redovnom održavanju postojeće rasvete, prvenstveno na zameni sijalica, otklanjanju kvarova na podzemnim vodovima kao i vazdušnim vodovima rasvete u seoskim mesnim zajednicama. Na celokupnoj novoizgrađenoj rasveti postavljene su led svetiljke sa minimalnom potrošnjom električne energije a velikim efektom osvetljenosti, što doprinosi većoj bezbednosti pešaka i učesnika u saobraćaju.“

Zadovoljan funkcionisanjem Službe održavanja javnih zelenih površina direktor KJP „Zlatibor“ kaže da ova služba svake godine povećava obim svojih aktivnosti, podižući nivo kvaliteta rada. Svake godine formiraju se nove javne površina pod cvetnjacima i travnjacima, a značajne su i površine koje su pošumljene sadnicama bora, ali i listopadnim sadnicama. Ove godine zahvaljujući donaciji Ministarstva za zaštitu životne sredine, pošumljena je lokacija na kojoj se gradi Reciklažno dvorište na Zlatiboru, sa ciljem podizanja šumskog zaštitnog pojasa oko reciklažnog dvorišta, ali i vizuelnog oplemenjivanja pomenutog predela.

Prihodi Preduzeća se iz godine u godinu uvećavaju, što daje mogućnost za nastavak ulaganja u dodatna sredstva i opremu. Poređenja radi, prihod ostvaren u 2023. godini, koji je rekordan i iznosi 790 miliona dinardni, u poređenju sa prihodom od pre deset godina je desetostruko uvećan. Trend rasta će se nastaviti, pa Pantović ističe da Preduzeće u narednoj godini planira prihode veće od milijardu dinara, što dovoljno govori o obimu i važnosti poslova koji se izvode tokom godine.

Govoreći o planovima za 2024. godinu, direktor KJP „Zlatibor“ Srđan Pantović akcenat stavlja na nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta i centralne kompostane, čija izgradnja će zaokružiti celokupan sistem upravljanja otpadom.

Fotografije preuzete sa www.kjpzlatibor.rs