Gold gondolu će pratiti ekološki sadržaji

13. Februar 2018
Gold gondolu će pratiti ekološki sadržaji

Imajući u vidu da opština Čajetina pretenduje da postane ekološka, svi dalji strateški planovi, pa i po pitanju projekta Gold gondola, usmereni su na ekološke sadržaje. Najveći “brlog” u kome se trenutno nalazi i koji treba raščistiti je administrativne prirode. Kada izađemo  iz tog ropstva, kako kažu nadležni, gondola očekuje slobodan i zdrav “let”.

Radovi na izgradnji gondole već dva meseca su u zaostatku pa se, zbog zakonskih procedura i nedovoljne volje državnih institucija da se uključe, rokovi planiranih radova pomeraju.

Bojana cvet u kosi

“Nije se daleko odmaklo u izgradnji gondole na Zlatiboru u odnosu na prošlu godinu. Očekivali smo da dobijemo dozvolu za prvu stanicu, odnosno za drugu fazu u ovom trenutku, ali trenutno je problem što je PK Zlatibor uputio žalbu RGZ-u”, kaže Bojana Božanić, direktorka Gold gondole.
Podseća da su rešeni imovinsko-pravni odnosi na početnoj stanici. Ministartsvo finansija je svojim rešenjem a po svim pravnim procedurama dozvolilo opštini Čajetina da preuzme u svoje vlasništvo oko 33 ara zemljišta na kome će se graditi prva stanica gondole.

Ipak kada je trebalo da se izvede administrativna procedura, sprovođenja izuzimanja tog dela iz velike parcele, PK Zlatibor je uložio žalbu koja je odbijena od strane RGZ nakon tri meseca, i podnet je zahtev za dozvolu što jeste pravna  procedura koju Zakon omogućava, kaže Božanićeva.

Foto--goldgondola.rs

Foto–goldgondola.rs

Čim prođe sneg biće nastavljeni radovi na kablovodu koji se polaže od centra Zlatibora do međustanice gde će biti glavna pogonska stanica. U februaru najavljuje dolazak partnera iz Francuske koji će doneti još neku dokumentaciju i obići radove.
Paralelno  se radi na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na preostalom delu trase, što se svelo na par sudskih postupaka kojima se rešava pitanje naknade, jer nekoliko privatnih vlasnika nije bilo zadovoljno visinom naknade koju je po Zakonu odredio vestak.
Ostaje da se deo zemljista na ostatku trase, koje je vlasništvo republike Srbije, u državini PK Zlatibora čije vlasnistvo nije rešeno, prenese na opštinu Čajetina nakon odbijanja žalbi. Ministartsvo finansija donelo je rešenje o omogućavanju ulaska u posed na predmetnim parcelama sa stubovima.

Naglašava da je do sada sve žalbe PK Zlatibora Ministarstvo finansija odbilo, a na osnovu toga, opština Čajetina je pokretala postupak za ulazak u posed predmetng zemljišta i sve dalje radnje kako bi preskočila sve prepreke do dokaza o rešenim imovinsko- pravnim odnosimaNa svaki postupak postoji mogužnost žalbe tj. pokretanje upravnog postupka, pa veruje da će u narednih par meseci sve biti završeno.

Foto--goldgondola.rs

Foto–goldgondola.rs

Kada se oslobode pritisaka za izdavanje dozvola za Gold gondolu, krenuće gradnja poslovne zgrada gondole na početnoj stanici. Već postoji interesantno idejno rešenje moderne zgrade u skladu sa prirodom i ekologijom.  Zgrada će biti urađena po svim ekološkim standardima, počev od materijala do grejanja iz obnovljivih izvora energije. Ekološki pricip biće osnov i svh drugih pratećih sadržaja gondola, kaže direktorka JP Gold gondola.

Rukovodstvo opštine i JP Gold gondola, razmišljaju da se za pokretanje gondole u dogledno vreme koriste svi vidovi obnovljivih izvora energije, što se uklapa u održivi razvoj turizma na Zlatiboru. Završetkom ovog projekta bila bi zaokružena priča za dobijanje statusa ekološke opštine.