Grad se uređuje od centra ka periferiji

04. Jul 2018
Grad se uređuje od centra ka periferiji

Sa sedam dana zakašnjenja u odnosu na datum istaknut na gradilišnoj table,  u Užicu  je počela rekonstrukcija trotoara u Ulici Dimitrija Tucovića na delu od Robne kuće Beograd do Zdravljaka.  Za izvođenje radova predviđeno je 75 kalendarskih dana.

tabla

 Vrednost investicije je 20,1 milion dinara od čega Grad Užice učestvuje sa 11,7 miliona dinara, dok Ministarstvo privrede finansira 8,4 miliona, istakao je Miloje Marić, načelnik Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj, dodajući da će radove izvoditi MPP “Jedinstvo”.

Odlukom Gradonačelnika i Gradskog veća,  izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju trotoara u  Ulici D.Tucovića, br.57-87 u Užicu je  poverena JP „Užice razvoj“ Užice.

Projektnim rešenjem je predviđena završna obrada trotoara granitnim pločama u tri tona sive boje(granit ‘’Jablanica’’-Jablanica i ‘’Mariovo Krin’’-Prilep) u dužini od 201 metar, odnosno površini 850 metara kvadratnih.

U skladu sa standardima pristupačnosti, kojima se obezbeđuje nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci starim osobama zgradama javne i poslovne namene, kao i objektima za javnu upotrebu (ulice, trgovi, parkovi) projektnim rešenjem je predviđena i prva taktilna staza u gradu. Taktilni elementi biće postavljeni na taktilnoj stazi i na delovima pešačkog prelaza da bi lica kojima je namenjeno imali pravilan način vođenja,  ističe autor i projektant rekonstrukcije trotoara dipl.ing.arh.Ljiljana Glišić- Jevđović, urbanista JP “Užice razvoj”.

Trotoari u Ulici Dimitrija Tucovića od 57 do 87 imaće prvu taktilnu stazu u gradu, kaže dipl. ing. arh Ljiljana Glišić- Jevđović, urbanista JP "Užice razvoj"

Trotoari u Ulici Dimitrija Tucovića od 57 do 87 imaće prvu taktilnu stazu u gradu, kaže dipl. ing. arh Ljiljana Glišić- Jevđović, urbanista JP “Užice razvoj”

“Granit koji će biti  ugrađen pokazao se kao najpostojaniji i najotporniji na vremenske uslove i na habanje i pritiske,, zbog čega se tretira kao najkvalitetniji kamen u okviru arhitektonskih i parternih rešenja. Jablanički granit koji ima najbolje karakteristike je korišćen i u rekonstrukciji Knez Mihailove ulice i Obilićevog venca u Beogradu”, navodi ona.

Rekonstrukcije su skupi zahvati. Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj obaveštava nadležna preduzeća koja upravljaju infrastrukturnim mrežama da budu prisutni prilikom početka rekonstrukcije objekata.

Zdravljak

“Rekonstrukcijom trotoara u Bloku C mislim da nećemo dopreti do infrastrukturnih mreža jer se ne skida veliki sloj već samo 40-tak centimetara a sve infrastrukturne mreže su navećim dubinama”, objašnjava Glišić- Jevđović.

Ona ističe da se prilikom izrade bilo koje tehničke dokumentacije u oblasti infrastructure pribavlja katastar podzemnih instalacija, dodajući da nisu retki slučajevi da se  infrastrukturne mreže ne uknjiže. Vlasnici infrastrukturnih mreža su po zakonu obavezni da ne zatrpavaju rovove dok ne završe snimanje i predaju podataka Republičkom geodetskom zavodu na uknjiženje.

pesaci na drugu stranu

Grad se uređuje od centra ka periferiji. U centru grada je najskuplje građevinsko zemljište i najveći porezi na imovinu.

“Shodno tome  u narednom periodu se planira obnavljanje trotoara u istoj ulici, na potezu od Bloka‘’Zlatibor’’ do Ulice Strahinjića Bana kao i potezu i između Ulice Momčila Tešića i Ulice Lipa”, kaže za naš portal Ljiljana Glišić- Jevđović.

“U toku je izrada tehničke dokumentacije i geodetske podloge za navedene deonice Glavne ulice, kako bi Grad bio spreman da konkuriše za sredstva na konkursima  i kod potencijalnih donatora”, objašnjava ona.

Na žalost u Užicu i dalje postoje ulice koje nemaju trotoare, što je u najvećem broju slučajeva posledica neplanske gradnje.

Naša sagovornica podseća da je daleke 1994.godine od Zavoda za zaštitu spomenika culture na zahtev (JP ‘’Direkcija za izgradnju’’ Užice) dobijen Projekat portal lokala u prostornoj kulturno-istorijskoj celini ‘’Ul.DimitrijaTucovića’’. Kaže da je ideja bila da kada se jave investitori za rekonstrukciju lokala da im se predlože rešenja za rekonstrukciju portala, kako bi se npr. Izbegli aluminijumski portal na objektima koji datirajuiz 19. veka. Međutim, primena ove ideje apsolutno nije zaživela jer služba za urbanizam JP’’Direkcija za izgradnju’’, a sada JP’’Užice razvoj’’, ne može da utiče na izdavanje lokacijskih uslova, što je u nadležnosti Gradske uprave.

kod DZ

Treba istaći da uređenje ambijentalnih celina predstavlja ne samo urbanističke već i turističke potencijale jedne lokalne samouprave, za šta postoje brojni primeri u razvijenim zemljama Evrope i sveta.

Inače, prostorno kulturno-istorijske celine su definisane generalnim urbanističkim planom i predstavljaju delove grada koji imaju spomenička svojstva (istorijska, arhitektonsko-urbanistička, etnografska, društvena).

U Užicu su to lokaliteti u ulici DimitrijaTucovića(potez od nekadašnje poslastičarnice Zora do ‘’Prve osnovne škole Kralja Petra II’’, Nemanjina ulica, Slanuša, Trg Svetog Save, Trg partizana i čitav kvart preko puta Doma zdravlja.