Grad Užice dobija najsavremeniju softversku platformu za komunikaciju sa građanima

Autor: uzice.rs
13. Jul 2022
Grad Užice dobija najsavremeniju softversku platformu za komunikaciju sa građanima

U cilju unapređenja usluga elektronske uprave predstavnici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije, posetili su Grad Užice. Sa gradonačelnicom dr Jelenom Raković Radivojević i predstavnicima nadležnih službi Gradske uprave razgovarali su o imlementaciji najsavremenijeg integralnog CRM sistema za komunikaciju sa građanima.

Tema sastanka bila je digitalizacija jedinica lokalne samouprave i usmeravanje zaposlenih u faze projekta, o kojima je govorio predstavnik Kancelarije za informacione tehnolologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, Marko Radonjić sa saradnicima.

Vlada Republike Srbije – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, donirala je Gradu Užicu softversku platformu koja će omogućiti slanje i prijem različitih informacija kroz različite i nezavisne kanale komunikacije. Radi se o integralnom sistemu za upravljanje odnosom sa korisnicima, koji omogućava primanje i slanje informacija putem različitih kanala komunikacije (elektronska pošta – email, telefon, SMS poruka, pisarnica – dokument, glasovna poruka van radnog vremena, smart phone aplikacija), kao i mogućnost praćenja toka predmeta, hronološki pregled odgovora svih službi koji se bave rešavanjem predmeta, mogućnost prepoznavanja i umrežavanja svih predmeta jednog klijenta, kreiranje izveštaja po velikom broju kriterijuma, automatsko kreiranje predmeta, kao i mnoge druge opcije koje pojednostavljuju komunikaciju sa građanima putem kreiranja jasnih procedura za prijavu i rešavanje predstavki.

Uvođenjem ovog naprednog rešenja, uspostaviće se efikasan način opštenja stranaka i državnih organa u elektronskom obliku, uz omogućavanje pravne sigurnosti i ekonomičnosti postupka, odnosno ispunjavanja uslova za uspostavljanje i puno ostvarivanje usluga elektronske uprave.

Naslovna fotografija preuzeta sa www.uzice.rs