Grad Užice domaćin Regionalne konferencije u okviru RELOF-a

Autor: uzice.rs
14. April 2022
Grad Užice domaćin Regionalne konferencije u okviru RELOF-a

“Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu”, tema je Regionalne konferencije, koja je u Užicu okupila predstavnike lokalnih samouprava iz Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga i indirektne korisnike budžetskih sredstava. Konferencija je organizovana u okviru projekta “RELOF2”, u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

“Za Grad Užice je veliko zadovoljstvo što je domaćin jedne od četiri regionalne konferencije u Srbiji koja se bavi pitanjima uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno kod svih korisnika u javnom sektoru”, istakao je član Gradskog veća za budžet i finansije Miodrag Petković.

Prema njegovim rečima, Užice je zahvaljujući učešću u projektu Reforma lokalnih finansija, među najbolje kotiranim lokalnim samoupravama po pitanju uvođenja sistema finansijskog upravljanja, interne revizije i interne finansijske kontrole.

“Kod dela indirektnih budžetskih korisnika smo uveli sistem finansijskog upravljanja i kontrole, a u narednom periodu se očekuje da taj sistem zaokružimo i kod ostalih budžetskih korisnika. Posebno smo ponosni što je “Tehnička škola Užice” deo pilot projekta Relof 2 u Srbiji, čime dajemo mogućnost i školama da uvedu u potpunosti sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Kada uspešno završimo taj pilot projekat ovaj model će se primeniti i na sve ostale škole u Srbiji”.

Ivana Teodorović koordinatorka RELOF-a istakla je da je cilj četiri regionalne konferencije prezentacija priručnika i alata koji će omogućiti indirektnim korisnicima budžetskih sredstava na lokalu da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole.

“Svesni smo da su oni vrlo često limitiranih kapaciteta i da im je u prethodnom periodu bilo teško da uspostave ovaj sistem, iako im je to zakonska obaveza od 2012. godine. Na ovoj konferenciji učestvuju predstavnici gradova i opština iz Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, koji će na primeru Tehničke škole Užice, a uz pomoć priručnika i alata moći da sistem finansijskog upravljanja i kontrole primene i u svojim lokalnim samoupravama. Sistem mora da se uspostavi u smislu uvođenja institucionalizacije zbog toga što postoji, a zatim i da se svakodnevno primenjuje u radu svih zaposlenih”.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja skup procesa, procedura i aktivnosti, koje omogućavaju da se ciljevi svake jedinice u javnom sektoru adekvatno ostvare na ekonomičan, efikasan i efektivan način sa potpunom zaštitom javnog interesa i smanjenjem svih rizika na najmanju moguću meru. Sistem čine gradska administracija, javna preduzeća ali i indirektni budžetski korisnici, ustanove kulture, predškolska ustanova i turističke organizacije.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs.