Grad Užice – naredba

Autor: Slavica Panić
18. Mart 2020
Grad Užice – naredba

Gradski štab za vandredne situacije grada Užica, izdao je danas naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje širenja virusa. Nalaže se upravnicima stambenih zgrada da obezbede pojačano čišćenje i dezinfekciju površina u zgradi na kojima se ostvaruje najveći kontakt (ulazi u zgradu, prostori ispred liftova, liftovi, stepenišni rukohvati, kvake na ulaznim vratima, ulazna vrata i dr.). Dezinfekciju treba spovoditi najmanje jednom u toku dana, a u većim zgradama najmanje 2 puta dnevno.

 

Preporučuje se upravnicima stambenih zgrada da evidentiraju stanare starije od 65 godina ili lica sa posebnim potrebama  kojima je potrebna pomoć u nabavci hrane i lekova i ukoliko je to moguće organizuju pomoć u okviru zgrade.

Preporuka je da stanari ne održavaju sastanke i ne izlaze u hodnik u grupama. Dogovore upravnika i stanara obavljati telefonom ili elektronskim putem (e-mail, zajedničke grupe na društvenim mrežama). U slučaju potrebe za hitnim reagovanjem npr. havarija, upravnik komunicira sa majstorima u cilju izbegavanja gužve na hodnicima.

  1. POVERENICI CZ

Nalaže se poverenicima civilne zaštite u seoskim mesnim zajednicama da  evidentiraju stanovnike starije od 65 godina ili lica sa posebnim potrebama  kojima je potrebna pomoć u nabavci hrane i lekova i organizuju pružanje pomoći. U ove aktivnosti potrebno je uključiti savet mesne zajednice.

  1. MERE ZA JAVNI PREVOZ

Nalaže se javnom prevozniku da prilikom prevoženja putnika obezbedi da vozač autobusa koristi masku i rukavice. Predlaže se da kondukter dozvoli ulaz putnicima samo na jedna vrata (najbliža vozaču) i da ih rasporedi gde da sede. Na svakom sedištu treba da sedi samo po jedan putnik a razmak između dva putnika mora da bude najmanje jedan metar. Predlaže se izlaz samo na jedna vrata (vrata najdalje od vozača). Pored toga javni prevoznik je dužan da obezbedi dezinfekciju vozila u zavisnosti od obima korišćenja vozila, a najmanje jednom dnevno. Javni prevoznik je dužan da nakon svake završene vožnje izvrši dezinfekciju kontatknih površina (rukohvati) u autobusu, provetravanje autobusa, operu i dezinfikuju pod autobusa.  Posle završenog čišćenja potrebno je da promene rukavice i stave nove.

  1. MERE ZA TAKSI PREVOZ

Nalaže se taksi prevoznicima da vrše dezinfekciju vozila kao i da putnike ne prevoze na prednjem sedištu u vozilu. Nakon svake završene vožnje izvršiti dezinfekciju kontaktnih površina (rukohvat i unutrašnji deo vrata).

  1. MERE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

Vlasnici ugostiteljskih objekata su u obavezi da se strogo pridržavaju pravila u vezi sa brojem lica u ugostiteljskom objektu, kao i o minimalnom rastojanju između gostiju kako je to predviđeno odlukom Vlade Republike Srbije. Takođe je potrebno da vrše dezinfekciju kontaktnih površina u objektu (kvake, ulazna vrata, površine stolova i dr.).

Nalaže se inspekcijskim službama i komunalnoj policiji da u što je moguće većem obimu vrše kotrolu ugostiteljskih objekata.