Groblje Dovarje neće se širiti ka ulici Riste Tešića

31. Januar 2019
Groblje Dovarje neće se širiti ka ulici Riste Tešića

Na današnjem sastanku građana ulice Riste Tešića i predstavnika Grada Užica, uznošenjem argumenata obe strane, usaglašeni su stavovi, širenja groblja ka ulici Riste Tešića ipak neće biti.

Iako je Plan generalne regulacije grada Užica predviđao mogućnost novih oko 80 grobnih mesta na parceli koja se nalazi sa desne strane staze koja vodi ka Partizanskom groblju na Dovarju, oivičene živom ogradom a levo od ulice Riste Tešića, novih grobnica ipak neće biti. Izimajući u obzir argumente građana, koji žive u ovoj ulici, gradsko rukovodstvo predložiće Skupštini grada da Planom detaljne regulacije izbegne širenje groblja ka ulici Riste Tešića.

Radi boljeg informisanja javnosti, treba reći da se ova parcela direktno ne graniči sa Ulicom Riste Tešića sa kojom je deli parkovska šuma prečnika min.50 metara. Na spornoj parceli nalazi se svega sedam stabala, a da se pristupilo izgradnji novih grobnica, ni jedno stablo ne bi bilo posečeno.

Postojala je i ideja da se na prostoru rezervoara, koji se nalazi na groblju i nije više u upotrebi, sagradi određen broj grobnica i da se ka ulici Dimitrija Tucovića, ali ne do same ulice, na neki način proširi groblje za oko 100 grobnih mesta. Od ove ideje se već odustalo jer je ona podrazumevala seču većeg broja stabala. Zbog stabala se odustalo i od još jedne manje parcele na ovoj lokaciji, koju je plan generalne regulacije predviđao za nova grobna mesta, zato što na njoj ima više zdravih stabala nego sto bi moglo biti grobnica.

 

Opcija koja predviđa širenje groblja Dovarje i kojoj se ne protivi niko, jeste otkup parcela i rešavanje stambenih pitanja sedam porodica u Ulici Banjičkih žrtava. Na taj način stekli bi se uslovi za min.200 novih grobnih parcela.

„To nam obećavaju godinama, mi smo saglasni. Kada smo gradili kuće 1957.godine, groblje je bilo dosta dalje i bilo je svega nekoliko grobnica oko Partizanskog groblja, sada evo ispod prozora. Mi živimo sa tim, nije prijatno ali nemamo kud. Ako bi se našlo razumno rešenje i postigao dogovor na obostrano zadovoljstvo, iselili bi se, zašto da ne“, kaže jedan od živhi meštana groblja Miloje Janković.

Konačnu odluku u vezi danas postignutog dogovora između predstavnika grada i građana ulice Riste Tešića, da se groblje ne širi ka toj ulici, doneće Skupština Grada.