Hoćemo da se čujemo kako bi zajednički smanjili zagađenje vazduha

29. Januar 2019
Hoćemo da se čujemo kako bi zajednički smanjili zagađenje vazduha

U četvrtak, 31. januara od 18 časova u Veliku salu Skupštine grada Užica predstavnici Zelenog saveta i RES fondacije razgovaraće sa građanima zainteresovanim za stanje kvaliteta vazduha i merama energetske efikasnosti koje utiču na popravljanje trenutne situacije u našem gradu. Inače, od 2015. godine iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine sredstva u iznosu od 37, 2 miliona dinara dobilo je ukupno 427 vlasnika individualnih stambenih objakata za zamenu stolarije, izolaciju objekata i nabavku kotlova na pelet i gas. Za kotlove na gas od prošle godine mogu da konkurišu i vlasnici stanova koji nemaju mogućnost priključka na toplovod. 

Najavljeni učesnici Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije, Željko Zečević i Nikola Vujović, stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u energetici koji su uspostavili sistem energetskog menadžmenta u Vrbasu, a koji su trenutno angažovani u Mreži dobre energije, zatim šumarski inženjer  Đorđe Marić, koji je za GIZ radio istraživanje o uticaju suvoće drveta i efikasnosti uređaja za sagorevanje i Dragan Čučković, iz Zavoda za javno zdravlje iz Užica koji svakodnevno analizira i prati monitoring kvaliteta vazduha nakon kratkih prezentacija biće spremni da razreše sve nedoumice i odgovore na pitanja građana.

Očekujemo da će izuzetno stručni učesnici i više nego aktuelna tema koja dotiče sve građane Užica uticati na njihov dobar odziv. Zbog kompleksnosti problematike opredelili smo se za govornike iz različitih sektora kako bi sugrađani dobili što kvalitetnije savete, ali i kako bi shvatili svoju ulogu i preispitali odgovornost u cilju uspostavljanja mera energetske efikasnosti, kaže Dunja Đenić, predsednica Zelenog saveta.

Ona ističe savetodavnu ulogu Zelenog saveta, podsećajući da je ključni zadatak ovog Skupštinskog tela uspostavljanje komunikacije između građana i donosilaca odluka. Hoćemo da se čujemo, jer samo zajedničkim snagama možemo uticati na smanjenje zagađenja vazduha, tvrdi Đenićeva


Podsećamo, od 2015. godine grad Užice je počeo sa primenom mera energetske efikasnosti raspisujući konkurse za različite vrste subvencionisanih mera. Te godine opredeljeno je četiri miliona dinara za zamenu stolarije i izolacije kuća, a sredstva su dodeljena vlasnicima 28 individualnih stambenih objekata.  Zbog velikog interesovanja građana  2016. godine sredstva za ovu namenu su duplirana (osam miliona dinara), a na konkursu je potvrđeno sufinansiranje 78 sugrađana koji su pored prve dve mere, dobili sredstva i za nabavku kotlova na pelet ili gas.

Novac budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu dostigao je iznos od 11 miliona i 300 hiljada dinara, kada je za sve navedene mere energetske efikasnosti saglasnost dobilo 137 građana Užica.

Od prošle godine osim vlasnika individualnih stambenih objekata za subvencije mogu da konkurišu i vlasnici stanova u zgradama gde je moguć toplovodni priključak. Usled toga, ali i značajnih ušteda koje se postižu merama energetske efikasnosti 2018. godine ugovor sa gradom potpisala su 184 sugrađanina za koje je po ovom osnovu izdvojeno 13,9 miliona dinara.

Iznos sredstava za ovu godinu je na nivou 14 miliona dinara, a s obzirom da je iz nadležnog ministrstva stigla saglasnost za program zaštite i unapređenja životne sredine, raspisaivanje konkursa za energetsku efikasnost se očekuje početkom marta.   


Pravo da konkurišu imaju svi građani koji žive na teritoriji Užica, čiji stambeni objekti se nalaze u prve tri zone po poreskim rešenjima koje redovno izmiruju i da su vlasnici objekata koji su izgrađeni u skladu sa građevinskim dozvolama.

Užice je primer dobre prakse, jer je prvi u Srbiji započeo sa subvencionisanjem građana za mere energetke efikasnosti, tvrdi Đenićeva, ističući da se time pojedinačno štedi potrošnja energenata, a kolektivno se utiče na smanjenje zagađenja što i jeste cilj svih koji žive u Užicu.

Dobrom sanacijom odnosno utopljavanjem objekta troši se i do 20%  manje energenata što što samim tim doprinosi manjoj produkciji štetnih gasova.  Još uvek je nedovoljan broj domaćinstava koji su iskoristili subvencije da bi se pravila ozbiljna analiza uticaja smanjenja zagađenja na području grada Užica, kaže predsednica Zelenog saveta i članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, dodajući da su sve prethodno preduzete mere dovele do određenog procenta smanjenja PM čestica i čađi što se po njenim rečima može pratiti kroz smanjenje srednje godišnjih rezultata i broju dana u kojima se beleže prekoračenja.

Ona ističe da je pre par dana počela kontrola sugrađana koji su iskoristili subvencije za neku od propisanih mera energetske efikasnosti.  Potpisivanjem ugovora obavezali su se da će određene vidove energenata elimisati iz upotrebe i pristali da Gradskoj upravi bude omogućena određena vrsta kontrole.  Ukoliko se utvrdi da su prekršili ugovorne odredbe biće primorani da novac dobijen za tu namenu vrate, tvrdi Đenićeva.