I Prijepolje stopira nelegalnu gradnju

29. Februar 2016
I Prijepolje stopira nelegalnu gradnju

Rešenje o obrazovanju Komisija za popis I evidenciju nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Prijepolje doneo je predsednik opštine Emir Hašimbegović. Komisije su podeljene u tri zone, sačinjavaju ih po tri člana a njihov zadatak biće da izvrše popis nezakonito izgrađenih objekata na celoj teritoriji opštine. Nakon izvršenog popisa Komisija će izveštaj dostaviti građevinskom inspektoru koji bi trebalo da donese pojedinačna rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata.

Milić Gluščević, Branko Brajević I Izet Čolović članovi su Komisije za prvu zonu, za drugu I četvrtu zonu nadležni su Bosa Gojak, Adnan Turković I Mervin Poturak. Treću I petu zonu obići će I sačiniti izveštaj Stanko Kijanović, Ifet Hamzić I Miloš Laušević.