Ideje za omladinske projekte do 26. maja

13. Maj 2020
Ideje za omladinske projekte do 26. maja

Grad Užice će i ove godine sredstvima iz budžeta sufinansirati programe i projekte za mlade koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu. Konkurs koji je prvobitno objavljen 13.marta zbog vanrednog stanja je otvoren do 26.maj.

Uslovi konkursa su ostali isti a kao prioritetne oblasti za 2020.godinu prepoznate su prevencija narkomanije, promocija volontarizma i odgovornosti prema lokalnoj zajednici. Marija Maričić, koordinatorka Kancelarije za mlade pozvala je sve zainteresovane nevladine organizacije da preuzmu konkursnu dokumentaciju na sajtu Grada Užica i dodala da je iznos opredeljenih sredstva milion dinara kao i prošle godine.

Minimalni iznos koji će biti dodeljen po organizaciji je 50, a maksimalan 250 hiljada dinara za projekte koji budu odobreni na ovom konkursu, rekl je Marija Trmčić Bogojević, članica Gradskog veća.