“Impuls” iz Arilja obeležio 10 godina

03. Decembar 2017
“Impuls” iz Arilja obeležio 10 godina

Društvo za podršku osoba sa invaliditetom „ Impuls“ osnovano je 2007.godine i od samog starta je okupljalo  osobe sa svim vrstama invaliditeta , jer su u vreme osnivanja bili jedina organizacija koja se u Arilju ozbiljno bavila osobama sa invaliditetom.

Danas članstvo broji preko 100 uglavnom dece i mladih sa invaliditetom kako iz gradske tako i iz ruralne sredine. Uz klupske aktivnosti članovima je od samog osnivanja udruženja pružana i stručna podrška.

Prostor  u kome trenutno funkcioniše udruženje je pristupačan i prlagođen potrebama dece i mladih sa kojima različite aktivnosti sprovode medicinske sestre, dva logopeda , fizijatar, socijalna  radnica, radioničari i slikar tako da je i svaki dan ispunjen.

Deca prave i suvenire  kao profitabilan hobi, organizovana je i aukcijska prodaja slika na platnu  gde su sve slike bile prodate, a sav prihod se vratio malim umetnicima sa invaliditetom.

Arilje cestitke

U klub udruženja često dolaze i deca sa invaliditetom iz osnovne škole gde im se u savlađivanju školskog  gradiva pomaže dok roditelji sa posla ne dođu po njih.

Pojedini članovi udruženja ove godine su besplatno bili bili na kampu na Zlatiboru i na moru u  Crnu Goru, kaže Slavica Janković, iz Društva za podršku osoba sa invaliditetom „ Impuls“, ističući da je sada deo aktivnosti usmeren na pripremu novogdišnjih paketića za sve članove društva.

Podseća da se i stariji članovi i dalje okupljaju  u popodnevni satima i da im se uz podršku stručnog osoblja olakšavaju neke njihove porebe koje im život čine veselijim i ispunjenijim.

Društvo za podršku osobama sa invaliditetom „ Impuls“ u Arilju u procesu je licenciranja za uslugu Dnevnog boravka. Nadamo se da ćemo ispuniti uslove za licencu i da ćemo imati stalno zaposlene jer se trenuno svi finansiramo preko projekata, kaže Slavica Janković, iz Društva za podršku osoba sa invaliditetom „ Impuls“.