Inkluzija u Tehničkim školama u Užicu

Autor: B.Kuzmanović
17. Oktobar 2021
Inkluzija u Tehničkim školama u Užicu

Tehnička škola u Užicu od školske 1984/85. godine školuje učenika sa smetnjama u razvoju i sluhom oštećene učenike. Sa uvođenjem zakonske regulative koja se odnosi na inkluzivno obrazovanje proces inkluzije u školi se kontinuirano unapređuje u skladu sa strategijom razvoja škole.

Učenici upisani u odeljenja učenika sa smetnjama u razvoju školuju se za obrazovne profile bravar i limar u području rada mašinstvo i obrada metala i pomoćnik knjigovesca u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo.

Svi učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom realizuju nastavu po IOP-u, ističe Marijana Simović- Aleksić, psiholog Tehničke škole.

U pogledu prostornih uslova, nastava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom je organizovana na način koji je u najvećoj mogućoj meri prilagođen njihovim potrebama. U određenim odeljenjima časovi se realizuju u učionicama i kabinetima na prvom spratu škole. Na ulazu u školu postavljen je gelender kao podrška osobama sa otežanim kretanjem.

Iskustvo iz ove škole pokazuje da se u prethodnim godinama u školu nisu upisivali učenici koji koriste Brajevu azbuku i knjige za slepe i slabovide. Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, nastavnici pripremaju prilagođene nastavne materijale, u skladu sa individualnim obrazovnim planom.

U skladu sa tim nastavnici se kontinuirano stručno usavršavanju za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U skladu sa individualnim obrazovnim planom za svakog učenika svoj rad prilagođavaju potrebama i mogućnostima učenika. Nastavnici i stručni saradnici Tehničke škole pohađali su veliki broj programa stručnog usavršavanja.

Praktična nastava učenika realizuje se u skladu sa individualnim obrazovnim planom učenika uz uvažavanje postavljenih ishoda i primenu mera bezbednosti i zaštite zdravlja tokom realizacije praktične nastave. Ukoliko se praktična nastava realizuje u školi vrši se prilagođavanje metoda rada, nastavnih sredstava i opreme. Ukoliko se praktična nastava realizuje u kompanijama preduzimaju se i posebne mere zaštite uz nadzor nastavnika i mentora, navodi naša sagovornica, dodajući da je Tehnička škola učestvovala u brojnim projektima čiji cilj je inkluzija osoba sa invaliditetom.

Unapređivanje kvaliteta rada sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i podrška ovim učenicima i njihovim porodicama je važan deo strateškog razvoja Tehničke škole i svakodnevne školske prakse. U pogledu otklanjanja fizičkih barijera, u školi se vrše prilagođavanja u meri u kojoj to dozvoljavaju prostorni i materijalni uslovi u kojima škola radi i koja se mogu unaprediti uz obezbeđivanje određenih materijalnih sredstava.

Određeni broj učenika ima lične pratioce koje je odredio Gradski centar za usluge socijalne zaštite. Lični pratioci tokom boravka učenika u školi, u zavisnosti od podrške koja je detetu potrebna, vreme provode u prostorijama škole ili dolaze u školu po učenika na početku i kraju časova. Postoji dobra saradnja između stručne službe i nastavnika škole sa ličnim pratiocima učenika i Gradskim centrom za usluge socijalne zaštite, zaključuje psiholog Tehničke škole.

Tehnička škola „Radoje Ljubičić“ uključena je zadnjih deset godina u proces inkluzivnog obrazovanja, dok više od 20 godina u školi postoje i odeljenja sa učenicima sa smetnjama u razvoju. Obrazovni prifili koje učenici sa invaliditetom pohađaju su frizer,moler,konfekcijski šivač i svi rade po IOP-u.

Marijana Jolović, pedagog Tehničke škole “Radoje Ljubičić” kaže da učionice nisu prilagođene,da škola nema ni rampe,niti su toaleti prilagođeni, a ne poseduje ni posebnu literaturu, konkretno za slepe i slabovide.

Sa nastavnicima stalno radi pedagoško-psihološka služba u smislu pedagoško-instruktivnog rada i podrške radu učenicima sa invaliditetom. Nastavnici jesu prošli određene obuke-seminare za rada sa decom sa metnjama u razvoju, ali stručna služba smatra da je to nedovoljno i da bi trebalo sistemski da se radi.

Praktična nastava se realizuje bez problema, jer su kabineti dobro opremljeni. Kada je reč o dodatnoj podršci školi „Radoje Ljubičić“ je neophodna edukacija za nastavnike i postavka rampi zbog invalidnih učenika(u kolicima).

Svi učenici sa invaliditetom imaju lične pratioce, koji borave u dnevnom boravku, napravljenom posebno za tu namenu, rekla je naša sagovornica iz Tehničke škole “Radoje Ljubičić”.

Tekst je deo projekta “Za koja zanimanja se u Užicu školuju učenici sa invaliditetom” sufinasiran sredstvima Grada Užica za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.