Inkluzivno obrazovanje- deceniju kasnije

16. Avgust 2021
Inkluzivno obrazovanje- deceniju kasnije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, propisima usvojenim 2009. godine, definisalo je inkluzivno obrazovanje kao dostupno, kvalitetno i pravedno obrazovanje za svako dete. Teoretski i praktično od  zvaničnog uvođenja zakonskih rešenja o inkluzivnom obrazovanju u školama u Srbiji prošlo je više od 11 godina.

Taj period svakako je dovoljan da se preispitaju postignuti rezultati, kao i nedostaci, bilo u zakonskim merama, bilo u njihovom praktičnom sprovođenju.Činjenica je da se sve vreme obrazovni sistem, roditelji, deca, zaposleni, lokalne samouprave, dakle, svi koji su uključeni u inkluzivno obrazovanje i dalje suočavaju sa različitim izazovima.

Ključni je da postojeći zakoni Republike Srbije koji regulišu obavezno obrazovanje nisu na adekvatan način rešili pitanje obrazovanja osoba sa invaliditetom. Ne postoje zvanični statistički podaci o osobama sa invaliditetom koje su uključene u sistem obrazovanja na bilo kom nivou, niti koliko učenika je završilo školovanje.

Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja propisuje da se deci obezbeđuje pravo na obrazovanje i vaspitanje pod jednakim uslovima uz uvažavanje ličnosti, svestrani razvoj deteta, zaštitu od diskriminacije i prava deteta i uvodi inkluzivno obrazovanje dece sa invaliditetom.

Jedini zakon koji jasno propisuje pravo na obrazovanje za svu decu bez diskriminacije je Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Međutim i kada deca sa invaliditetom završe osnovnu i srednju školu za dalje školovanje postoji banalni problem arhitektonske nepristupačnosti za one koji su spremni da krenu put akademskog obrazovanja.

Grad Užice je na osnovu Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku, oktobra 2010. godine formirao Interresornu (međusektorsku) komisiju koja daje preporuke za sve vidove podrške za koje smatra da će detetu da obezbede punu društvenu uključenost i napredovanje. Uglavnom se održavaju dva sastanka po jednom zahtevu, prvi kada se pozivaju roditelji i sa njima razgovara o problemima i potrebama deteta, i drugi kad se donese mišljenje.

Procena se zasniva na individualizovanom i celovitom pristup detetu u sagledavanju njegovih potreba za dodatnom podrškom iz sva tri sistema i za svako dete se radi individualni plan podrške primeren potrebama deteta u trenutku procene. Formirana je posebna budžetska linija za finansiranje mera podrške predloženih od strane Interresorne komisije grada Užica.

Prema Pravilniku o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom u poslednje tri godine doneto je 267 mišljenja.

Najveći je broj predložene defektološke podrške u Osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju ‘’Miodrag V. Matić’’ u Užicu, posebno logopedskog tretmana, potom saglasnosti na Individualni obrazovni plan 2, ostvarivanje subvencija u predškolskoj ustanovi – besplatan vrtić, odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole za godinu dana…

Foto—Interaktivna prenosiva tabla Arhiva www.uzickarepublikapress.rs

Od preporučenih mera podrške najveći je broj preporuka za besplatan prevoz učenika sa pratiocem do škole koju pohađaju, kao i besplatan prevoz sa pratiocem do škole u kojoj se pruža defektološka-logopedska podrška.

Najviše roditelja je informisano o ustanovama i službama koje su nadležne za ostvarivanje prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica i korišćenje usluge Lični pratilac deteta. Svako mišljenje sadrži individualni plan podrške tako da je broj donetih planova jednak broju donetih mišljenja.

U poslednje tri godine (2018-2020) doneto je 25 mišljenja za upis u srednje škole u Užicu. Interresorna komisija ne daje predloge gde će i koju srednju školu učenik upisati, već roditelji sami ili zajedno sa detetom odlučuju ukoliko je to moguće, da li će njihovo dete upisati redovnu školu ili će pohađati obrazovne profile za učenike sa smetnjama u razvoju (tzv. specijalna odeljenja).

A ako se odluče za obrazovne profile za učenike sa smetnjama u razvoju, onda im je potrebno mišljenje komisije za upis, jer se bez mišljenja IRK ne mogu upisati.

Inače, sastav Komisije koja broji pet članova utvrđen je Pravilnikom i to četiri stalna i jednog povremenog član. Stalne članove Komisije i njihove zamenike imenuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Stalni članovi Komisije su predstavnik sistema zdravstvene zaštite (pedijatar, odnosno specijalista opšte medicine za odraslog); predstavnik obrazovno-vaspitnog sistema (stručni saradnik psiholog u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi); predstavnik sistema socijalne zaštite (stručni radnik na poslovima socijalne zaštite) i defektolog.

 

Tekst je deo projekta “Za koja zanimanja se u Užicu školuju učenici sa invaliditetom” sufinasiran sredstvima Grada Užica za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.