Invaliditet i seksualni i reproduktivni život

22. Avgust 2018
Invaliditet i seksualni i reproduktivni život

Posle Raške, Zaječara, Čuruga, Novog Bečeja i Kruševca, u Užicu je održana fokus grupa sa ženama s invaliditetom na temu „Prikupljanje podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava“. Aktivnosti su deo projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“, podržanog kroz Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom(UNPRPD), koji realizuje organizacija “…Iz kruga – Vojvodina“.

20180822_124235

Cilj ovog projekta je da se razgovara sa ženama sa invaliditetom, sa teritorije Srbije, o nijihovim iskustvima kada su u pitanju ostvarivanja njihovih seksualnih i reproduktivnih prava i da se ti podaci obrade kako bi se došlo do podataka koji će biti preporuke nadležnim institucijama za njihovo dalje delovanje i unapređenje stanja u ovoj oblasti.

„ Iskustva pokazuju da je ova oblast života žena sa invaliditetom jako zapostavljena, u odnosu na neke druge. Mišljenja su da žene, pored toga što imaju određenu dijagnozu odnosno invaliditet, nešto ne mogu a ne da su to osobe koje su društvena bića i imaju potrebe i mogućnosti kao i sve druge osobe u društvu. Ova oblast je važna zato što se tiče najličnije sfere žena i zbog toga što se smatra gotovo tabuom kod nas“, kaže koordinatorka fokus grupa, Ankica Dragin.

20180822_132236

Istraživanja na ovu temu su na žalost retkost ne samo kod nas već u čitavom svetu a iskustva su zapanjujuća, od toga da takve žene informacije o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju apsolutno ne dobijaju, ni u porodici, ni u školi ni u širem okruženju, do toga da se informacije dobijaju selektivno i odnose se samo na pojedine segmente kao što su očuvanje nevitnosti i sprečavanje trudnoće pa i da se žene sa invaliditetom smatraju nepoželjnim ljubavnicama, suprugama i majkama.

Posebno zabrinjavaju iskustva žena da ginekolozi nisu dovoljno obučeni i specijalizovani za vršenje pregleda žena sa različitim vrstama invaliditeta, pogotovu kada je reč o fizičkim invaliditetima, kao ni da domovi zdravlja nisu adekvatno opremljeni za preglede ovakvih žena. Većini čak nije ni poznato da žene sa fizičkim invaliditetom, najčešće ne mogu ni da koriste klasičan sto za ginekološki pregled.

Kada je u pitanju Zlatiborski okrug, pogotovu grad Užice, situacija je nešto bolja. Grad Užice je u organizaciji sa Udruženjem distrofičara Zlatiborskog okruga i organizacijom Iz kruga 2012.godine nabavio hidrauličnu ginekološku stolicu, što ženama sa invaliditetom pruže kvalitetniji zdravstveni tretman. Problem su i dalje fizičke barijere koje ometaju prilaz ustanovi i toj stolici.

20180822_125311

„Naši članovi imaju prioritetne kartice za preglede u Zdravstvenom centru Užice pa u saradnji sa našim udruženjem, članice koje se jave, mogu lakše doći do pregleda. Što se tiče ostalih opština problemi su i dalje osnovni jer domovi zdravlja još uvek nisu pristupačni, lekarsko osoblje nije edukovano za rad sa osobama sa invaliditetom a problem i dalje stvaraju stavovi patrijarhalne stedine po kojima osobe sa invaliditetom nisu za brak i porodicu“, kaže Ana Đokić iz Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga.

Primer da invaliditet nije prepreka za brak i porodicu pokazala je i Užičanka Aleksandra Vasiljević, koja boluje od cerebralne paralize leve strane a koja je rodila troje zdrave dece sa suprugom koji nema invaliditet.

20180822_130824

„Bez obzira na predrasude da žena sa invaliditetom ne može biti dobra žena i dobra majka, smatram da svaka osoba ima svoje kvalitete i invaliditet može da se stavi u drugi plan. Ako postoji ljubav i želja, svaka prepreka se može preći. Imala sam podršku u okruženju a pre svega od supruga jer smo živeli sami. Bilo je predrasuda ali sve smo prevazišli“, kaže Aleksandra.

Ono što se ističe kao veoma značajna činjenica jeste neophodnost informacija na ove i sve druge teme. One treba da budu u samom startu, u ranim godinama kako bi se sa problemima koji dolaze svaka borba izborila. Informacije treba da budu uzajamne, pre svega u porodici, školi ali i čitavom društvu.