Ispit do licence energetskog menadžera

02. Avgust 2016
Ispit do licence energetskog menadžera

Grad Užice, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Beogradska otvorena škola i RES Fondacija potpisali su u petak, 28.jula „Sporazum o saradnji na uspostavljanju delotvornog sistema energetskog menadžmenta u Užicu“. Ovaj dokument predstavlja osnovu za zajednički rad na unapređenju upravljanja energijom, zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta usluga koje lokalna samouprava pruža građanima, uz upotrebu lokalno dostupnih resursa, prvenstveno obnovljivih izvora energije i uz poštovanje standarda zaštite životne sredine, navodi se u saopšenju informativne službe grada Užica.

Potpisivanju ovog sporazuma prethodio je sastanak (održan, 19. jula) kome su prisustvovali predstavnici Zelenog saveta iz Užica, Bajine Bašte, Arilja i Beogradske otvorene škole. Tada se čulo da dobrim planovima i programima energetske efikasnosti i ušteda u javnom i privatnom sektoru svaka lokalna samouprava može dostići značajne uštede energije, unaprediti kvalitet životne sredine i doprineti uštedama u budžetu lokalnih samouprava.

Beogradska otvorena škola je tada predstavila svoju platformu za saradnju sa lokalnim samouprava u oblasti upravljanja energijom. Platforma se zasniva na ambicioznim ciljevima i merama koje doprinose: maksimalnim mogućim uštedama energije, u skladu sa mogućnostima i potrebama lokalne zajednice; smanjenju upotrebe fosilnih goriva u proizvodnji energije i upotrebu lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije koji nisu pretnja javnom zdravlju i životnoj sredini i saradnji javnog sektora sa civilnim društvom i privredom.

Dugoročna vizija Beogradske otvorene škole je lokalna zajednica koja aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka i razvija se u skladu sa principima ekonomije niske emisije ugljen-dioksida.

Mirko Popović iz Beogradske otvorena škole je izneo uverenje da lokalne samouprave mogu postići značajno veće uštede od onih koje su predviđene Uredbom o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potošnje energije in a taj način doprineti lokalnom razvoju i uštedama javnih sredstava. Pomenutom Uredbom utvrđena je granična vrednost uštede od 1% primarne potoršnje energije na godišnjem nivou u narednih pet godina.

Gradska većnica za ekologiju i predsednica Zelenog saveta u Užicu, Dunja Đenić,naglašava da je grad Užice saradnju sa Beogradskom otvorenom školom prepoznao kao način za rešavanje nekoliko problema u oblasti zaštite životne sredine.

Kao prvi navodi smanjenje zagađenja vazduha, a zatim ekonomsku uštedu. Ona je istakla da su usvajanjem novih podzakonskih akata nastale dodatne obaveze koje grad mora da ispoštuje i primeni.

Grad je ulogu energetskog menadžera poverio Voju Đokoviću po obrazovanju diplomiranom elektroinženjeru. On je završio obuku u organizaciji Mašinskog fakulteta u Beogradu a pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i već krajem avgusta polagaće ispit za dobijanje licence u ovoj oblasti, navela je Đenićeva.


Sledeći korak je zakonska dokumentacija, odnosno planovi koji se usvajaju na godinu i program na period od tri godine. U početku ćemo prikupiti podatake i formirati bazu podataka o potrošnji svih energenata, nakon kojih će biti date osnovne smernice i preporuke za uštedu, što i jeste suštinski zadatak energetskog menadžera, smatra Đenićeva.

Postizanjem ušteda više od jedan odsto na godišnjem nivou popravilo bi se i stanje javnog zdravlja ali i osetila finansijska ušteda u lokalnom budžetu. Zato politika energetske efikasnosti treba da bude prioritet svake lokalne samouprave, jer je to jedina politika koja generiše ukupan ekonomski i društveni razvoj lokalne samouprave, kategoričan je Mirko Popović, koordinator Programa Energija, klima i životna sredina u Beogradskoj otvorenoj školi.

Ne krije želju Beogradske otvorene škole da Užice bude lider u ovom delu Srbije i prvi u regionu kada je energetska efikasnost u pitanju. On naglašava da su svi gradovi i opštine koje imaju više od 20 000 stanovnika u obavezi da imaju energetskog menadžera i da moraju usvojiti planove i programe energetskog menadžmenta.

Popović kaže da Kancelarija za energetski menadžment postoji samo u Vrbasu i to u okviru Uprave za zaštitu životne sredine. Tvrdi da je Vrbas od usvajanja stategije lokalne energetike i odluke o energetskoj efikasnosti (usvojena 2013.) i osnivanja Kancelarije za energetski menadžment (jul 2011.), uspeo da dostigne uštedu od 20% energije u javnom sektoru.

Opština Vrbas koja je apsolutni lider energetskog menadžmenta u Srbiji daće stručnu podršku Užicu. Njihovo iskustvo pokazuje da samo imenovanje energetskog menadžera neće rešiti problem, već se ozbiljno mora raditi na tome. Popović kaže da želi da se ovaj proces ne shvati administrativno pa da lokalne samouprave pojure da imenuju menadžera i usvojena dokumenta pošto je zakonska obaveza. Startegija je da ne prepisujemo jedni od drugih, nego da se planovi i programi usklađuju sa stvarnim potrebama i problemima lokalnih samouprava, a u skladu sa mogućnostima i kapacitetima kojima gradovi i opštine raspolažu. Jedino tako ćemo formirati održive modele sistema energetskog menadžmenta, smatra Popović.

Treba istaći da sistem energetskog menadžmenta koji je u Srbiji počeo da se uvodi, predstavlja novi sistem koji treba da prati potrošnju energije radi uštede. Sistem je veoma kompleksan, a predviđeno je da pokrije oko 70 odsto ukupne potrošnje energije u Srbiji koja se čak četiri puta više troši po jedinici bruto domaćeg proizvoda nego u zemljama EU. Inače, na projektu energetskog menadžmenta stručnjaci iz naše zemlje rade uz pomoć japanskih eksperata, tako da će u našoj zemlji u narednim godinama biti uveden sistem energetskog menadžmenta po ugledu na japanski koji se na u toj zemlji primenjuje od daleke 1979. godine. http://www.mre.gov.rs/aktuelno.php