Ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga JKP „Bioktoš“

21. Maj 2023
Ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga JKP „Bioktoš“

Grad Užice i JKP „Bioktoš“ od 22. maja do 5. juna sprovode ispitivanje zadovoljstva komunalnim uslugama na teritoriji grada Užica.

Kroz ovo ispitivanje, žele da dođu do mišljenja građana o kvalitetu usluga i unaprede komunikaciju između građana, kao korisnika i javnog komunalnog preduzeća, kao pružaoca usluga.

Građani mogu popuniti upitnik, koji će biti dostupan od 22. maja do 5. juna, na naplatnom mestu sistema objedinjene naplate (SON), ali i na portirnici Gradske uprave Užice i prostorijama Gradske opštine Sevojno. Upitnik se može popuniti i elektronski na zvaničnim internet stranicama Grada Užica, Gradske opštine Sevojno, JKP „Bioktoš“ i JP „Duboko“, na društvenim mrežama ili direktno na linku https://forms.gle/cDMqShvrDczVrGNF8 .

Terensko ispitivanje sprovešće anketari JKP „Bioktoš“, počev od 22. maja do 5. juna.

Dodatne informacije u vezi ispitivanja zadovoljstva korisnika komunalnih usluga zainteresovani građani mogu dobiti na telefon: 031/592421 ili mejl: ekologija@uzice.rs.

Ispitivanje se sprovodi u okviru projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou” koji finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR).