Isplata socijalnih davanja

19. Mart 2020
Isplata socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata socijalne pomoći, dečijeg i roditeljskog dodatka. Isplata dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka, novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknada za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica, kao i nadoknada osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec februar biće isplaćene 20. marta 2020. godine.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec februar isplaćivaće se 23. marta 2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu. Istoga dana počeće i isplata ostalih naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.

Podsecamo, da je u sredu, 18. marta počela isplata šeste i sedme mesečne rate učeničkih stipendija i kredita đacima srednjih škola u Srbiji za školsku 2019/2020. Mesečni iznos učeničke stipendije, kao i učeničkog kredita je 5.400 dinara.

Iz budžeta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za isplatu učeničkih stipendija opredeljeno je 125.560.800,00 dinara, a za isplatu učeničkih kredita 6.598.800,00 dinara.